Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Johnson Metall ser fram emot en ljus vinter med stark orderingång

Nordens största tillverkare av glidlager, ämnesrör och formdetaljer i brons såg liksom de flesta andra tillverkande företag – stora som små – en rejäl svacka under 2009. Örebroföretaget Johnson Metall AB såg sin sämsta period någonsin sista kvartalet 2009 – nu blickar man återigen positivt framåt när orderingången tätnar. VD Hans Carlsson ser en fortsatt stabilisering till hösten – och man återanställer nu ett 15-tal personer.

Johnson Metall AB hör till en nordisk koncern med tillverkande enheter i Sverige och Finland. Försäljning sker över hela norra Europa, med tyngdpunkt på de nordiska länderna. Sedan starten 1940 har man satsat intensivt på att bevara det traditionella hantverket med målmedveten och kunnig personal, idag varvat med marknadens modernaste tillverkningsanläggningar.
– Det handlar om investeringar på över 100 miljoner kronor enbart under de tre sista åren, berättar Hans, som varit på företaget i drygt tio år. Vi ser att våra ägare verkligen satsar på oss, och det känns givetvis mycket positivt. I kombination med våra positiva resultat under de senaste månaderna känner vi oss mycket positiva inför 2011.

Medarbetarna lotsade företaget genom krisen
Hans Carlsson förklarar att inga uppsägningar kom som plågsamma överraskningar för de anställda. På företaget hade man täta kontakter med informationsmöten där öppen och ärlig kommunikation gällde.
– Vår största motivationsfaktor kommer nu när det vänder. Vi har gått tillbaka till att ha informationsmöten en gång i kvartalet istället för varje månad. Att ha bra relationer internt har varit vår främsta överlevnadsstrategi, och vi är oerhört stolta över våra medarbetare som hjälpt företaget genom den värsta krisen i vår historia, säger Hans avslutningsvis.

Johnson Metall i korthet
Johnson Metall ingår i metallkoncernen BecoTek Metal Group med säte i Åmot, Norge samt med huvudkontor i Örebro. Koncernen har två divisioner, en bronsdivision samt en mässingsdivision, med enheter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Rumänien, Kina och USA. Man levererar framförallt gjutna och bearbetade metallkomponenter, glidlager och ämnesrör – allt ifrån stora serier till specialbeställda komponenter i mindre upplagor.