Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Jönköping satsar på utveckling

Jönköping är en i synnerhet uppfinningsrik och livskraftig kommun. I regionen finns en stark entreprenörsanda och en tillverkningsindustri som är känd världen över för sin förmåga att anpassa sig efter rådande förhållanden. Oavsett utmaning så tycks näringslivet återhämta sig – man finner snabbt nya lösningar och ser till att ta vara på de resurser som finns. Det tycks vara typiskt småländskt det här med idérikedom och skaparanda. Typiskt småländskt är också en stark framtidstro och viljan att satsa på utveckling – något som är mycket påtagligt i Jönköpings kommun.

Jönköping har ett fantastiskt läge vid de tre sjöarna Vättern, Munksjön och Rocksjön. Det är framförallt kring Munksjön som nuvarande investeringar och tillväxt kretsar kring. Bland annat så byggs en helt ny centrumdel upp här med tre nya kvarter under det gemensamma namnet Atollen, som beskrivs som en helt ny entré till Jönköping city. Atollen lämpar sig framförallt för etablering av serviceverksamheter, restauranger och detaljhandel och det kommersiella kommer att varvas med attraktivt boende och kontor.
Destination Jönköpings företagschef Patrik Holst förklarar att områdena runt Munksjön framförallt utgör en unik resurs i utvecklingen av Jönköping som centrum i en hållbar region. Utvecklingsplanen är mycket långsiktig och omfattar inte enbart ett projekt.
– Atollen uppfyller en del av vår framtidsvision för Munksjöområdet men det kommer att hända betydligt mer här framöver. Vi vill vara ett starkt regioncentrum och satsar på att förtäta staden. Området kring Munksjön ska utvecklas med goda boendemiljöer, bra offentlig service och fritidsaktiviteter. Samtidigt arbetar vi naturligtvis med andra områden för att stärka Jönköping som boende- och etableringsort.
Holst ger området LogPoint South Sweden som exempel på kommunens tillgång till attraktiv industrimark. Området har gjort Jönköping till ett av landets viktigaste logistiknav när det gäller export- och import över hela Skandinavien. För att utveckla logistikbranschen ytterligare har Destination Jönköping, Vaggeryds näringslivsråd och Nässjö näringslivs AB tillsammans startat projektet LogKomp med ca 500 utbildningsplatser för företag verksamma inom företrädelsevis logistik och tillverkning. Holst anger även industriområdet Hedenstorp som mycket attraktivt som etableringsläge genom att det ligger strategiskt nära RV 40 och Jönköping Airport och därigenom möjlighet till flygfrakt.

Utveckling av framtidens företag
Science Park Jönköping är en mötesplats för innovativa företag och drivna entreprenörer med förmågan att se möjligheter i nya tekniker och affärer. Mitt i Högskolan i Jönköpings kreativa miljö erbjuder Science Park Jönköping en kontaktyta för innovatörer och näringsliv. I drygt tio år har man hjälpt till att utveckla idéer hos studenter, forskare och företag – idag omfattar Science Park Jönköping ett stort antal företag inom vitt spridda branscher, utmärkande är bl.a. för Jönköping starka segment som grafisk design och produktion, inredning, produktutveckling samt systemutveckling.
– Varje år anordnas en kongress för samtliga Science Park-verksamheter i Sverige. Det var extra spännande i år när kongressen hölls här i Jönköping. Vi är ju kända för att vara bra på möten, konferens och kongressverksamhet med duktiga entreprenörer inom området, säger en nöjd Patrik Holst.

Allt bygger på engagemang
Destination Jönköping, kommunen och Science Park Jönköping samverkar i ett antal projekt, ett är det kreativa Brightmind som är en mötesplats för entreprenörer, fria kulturlivet och kulturinstitutioner.
– Att vi är bra på att möta näringslivets behov är ingen nyhet, vi har satsat på att vara lyhörda från början. Genom samarbeten skapar vi konkurrenskraft och därmed tillväxt för regionen, det ska framförallt vara attraktivt att verka här, då har vi lyckats.
Ett starkt engagemang präglar hela regionen, Patrik Holst avslutar med att poängtera att det handlar om vilja och engagemang för att skapa och förändra – här ligger Jönköping i utvecklingens absoluta framkant.