Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Jordbruksministern vill profilera Sverige som det nya matlandet

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har en vision om Sverige – det nya matlandet. Visionen yttrar sig i konkreta handlingar där omfattande investeringar görs i svensk mat- och livsmedelsproduktion kombinerat med turism. Sverige blir allt mer attraktivt som resmål, och att nya smaker och inlevelse i resmålets mattraditioner är en central del av den totala upplevelsen har många redan upptäckt.

Jordbruksverket arbetar nära svenska råvaruproducenter, livsmedelsföretag, matkreatörer och aktörer inom upplevelsebranschen för att tillsammans främja för Sveriges utveckling som attraktivt resmål och framförallt tydliggöra målen för Sverige som det nya matlandet. Det handlar om en omfattande satsning där ca 10 000 nya arbetstillfällen möjliggörs.

Stora möjligheter för svensk livsmedelsexport
Utvecklingen drivs med hjälp av de fem fokusområdena offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurang.
Uppskattningsvis är det tre miljoner människor i Sverige som dagligen äter mat tillagad i offentliga kök. Stora krav ställs på att maten ska vara både god och näringsriktig. Engagemanget kring offentlig mat växer kraftigt, här finns också många arbetstillfällen.
Den svenska exporten av livsmedel har ökat kraftigt sedan EU-inträdet. Primärproduktionen är uppbyggd av starka råvaror, där vi i Sverige har flera unika produkter som exempelvis sill och renkött. Här finns enligt Erlandsson stora exportmöjligheter, som går att utveckla. Här kommenterar ministern:
– För att ta ytterligare ett steg mot Sverige som matland och exportör av livsmedel finns en stor potential för företag inom råvaruförädling. Vi behöver fler företag inom branschen, framförallt om vi även ska kunna tillgodose en växande exportmarknad.

Upplevelser kring mat
Att knyta upplevelser till svensk mattradition är också en central del av visionen Sverige – det nya matlandet. Jordbruksministern samt representanter reser runt hela Sverige för att prova matkultur i olika delar av landet, ofta bjuds även internationella gäster in.
– Gensvaret har varit mycket positivt, framhäver Erlandsson. Flera av mina europeiska kollegor har berömt oss för den höga kvaliteten på våra råvaror, vår unika produktion och mattradition där gamla förädlingsmetoder samsas med nytänkande kreativitet. Vi ser en trend där bl.a. den svenska landsbygden framhävs som ett attraktivt utvecklingsområde för matturismen.
Det sista fokusområdet är Sveriges restauranger. En stor del av medelturistens reskassa spenderas vid restaurangbesök. Det är därför oerhört viktigt att restaurangkonceptet utvecklas och att upplevelsen blir något alldeles extra.
– Sverige är även attraktivt som resmål för oss svenskar, flertalet spenderar semestern här. Året om gör vi även utflykter tillsammans med familj och vänner, ofta innefattar detta besök på restauranger och caféer.

Klimatsmart mat för hållbar utveckling
I arbetet för en hållbar utveckling är de gröna näringarna, där livsmedelsproduktion utgör en betydelsefull komponent, en viktig tillgång. Svenska mattrender visar att konsumenterna söker mer kunskap. Det handlar om kunskap om maten, om var den kommer ifrån och hur den hanteras.
– Vi har fått en ny identitet på maten. Vi ser även en trend där man satsar på att ta tillvara på äldre förädlingsmetoder, smaker och tillagningsmetoder. Detta i kombination med ekotrenden, där miljömedvetenhet och etisk djurhållning är viktiga begrepp som den svenska konsumenten värdesätter, menar Eskil Erlandsson.
Klimatsmart mat är med andra ord mer än en trend, det handlar om en helt ny livsstil, förändrad attityd och nya ideal. Med en stadigt ökande efterfrågan finns enorma möjligheter för producenter och leverantörer av den här typen av livsmedel.