Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

JTM Produkt planerar fördubbla personalstyrkan

Verkstadsteknik- och entreprenadföretaget JTM Produkt AB i Jukkasjärvi drivs av en stark framåtanda och har sedan starten 1985 präglats av innovation och nytänkande. Företaget ägs och drivs idag av Ingemar Drugge, som tillsammans med ett tiotal anställda förser den svenska verkstads- och gruvindustrin med smarta, innovativa lösningar.

JTM går i expansionstankar. Redan under våren hoppas man kunna fördubbla personalstyrkan. Företaget utvecklar och tillverkar bandtransportörer av alla slag. Marknaden är rikstäckande och JTM är en ledande aktör tack vare verksamhetens bredd och kompetens.
– Vår styrka är att vi tagit fram rullar för tung industri med lång livslängd vilket ger en lägre totalkostnad för kunden. I dessa tider är kostnadseffektivitet en avgörande faktor som vi kan leverera, säger Ingemar Drugge.
Bland de stora kunderna för bandtransportörerna finns bl.a. LKAB och SSAB. En stor del av distributionen sker på rekommendation från någon av de större aktörerna.

Kundunika lösningar
Ett annat affärsområde är skräddarsydda hydraulmaskiner, de produceras framförallt till gruvindustrin men även andra industrier har visat intresse landet över.
– Tillsammans med kunden ser vi vilka behov de har, tar fram förslag, konstruerar och tillverkar sedan produkten, samt installerar hos kunden och utbildar operatörerna. Vi är ett litet företag, men vi har en stor kapacitet och framförallt en unik kompetens in-house, berättar Drugge och fortsätter:
– Mycket av det vi gör är produkter och lösningar som underlättar och framförallt gör jobbet i gruvan säkrare. Vi har även utvecklat maskiner för att bearbeta och förädla is för Icehotel här i Jukkasjärvi.
JTM bedriver även viss legotillverkning och entreprenadarbeten där företaget utnyttjar sina plåt- och svetsfärdigheter samt maskinbearbetning som fräsning och svarvning. Här söker man nu ytterligare minst en medarbetare med speciell kompetens inom verkstadsteknik samt en inom svetsning.

Massaindustrin nästa
JTM har en enorm potential. Under samma tak samlas kompetens inom en rad olika områden, från konstruktion och idé till tillverkning, montage, service och underhåll.
– Vi är framgångsrika inom gruv- och verkstadsindustrin. Nästa steg blir mot massaindustrin, där vi framöver hoppas kunna utveckla gynnsamma samarbeten med de stora aktörerna i Sverige. På sikt kan vi även tänkas nå en större, i första hand skandinavisk, marknad.

Annika Gullberg
Maria Lind