Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Juridiska fakulteten i Uppsala genomgår sin största expansion någonsin

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är mitt inne i en omfattande expansion, som helhet förväntas fakultetens verksamhet expandera med ca 70 procent. Man går bl.a. från ett studentintag på 330 till över 800 per år. Och det slutar inte här. Vid fakulteten anställs även ett stort antal lektorer, doktorander och professorer.

Juristutbildningen i Uppsala är landets äldsta, och idag även en av de mest eftertraktade. I fjol hade man som exempel flera tusen sökande till några hundratals platser. Juridiska fakulteten i Uppsala är också en pionjär inom området modern juridik, med utbildning som baseras på problembaserad inlärning, kritiskt ifrågasättande och samarbete i smågrupper. Unikt för Uppsala är att man även fokuserar mycket på Europarätt, ett område som också gagnas extra mycket under expansionssatsningen som nu pågår för fullt.

Ny Joint Master degree
Juridiska fakulteten bedriver ett omfattande internationellt samarbete med andra universitet, en profil som nu kommer att bli ännu tydligare då man i samband med den stora expansionen även satsar på internationalisering. För masterstudenterna introduceras en ny Joint Master degree, där Uppsalas studenter går gemensamma kurser med studenter från universitet, främst inom Europa. Juridiken påverkas föga av konjunktursvängningar, och är därför ett av de mest eftertraktade områdena bland studenter över hela världen.
– Satsar man på en utbildning inom juridiken är man näst intill garanterad ett jobb, menar Torbjörn Andersson vid Juridiska fakulteten.

Forskningen speglar rättsordningens europeisering
Juridiska fakulteten kännetecknas även av en stark forskningsmiljö som även ligger till grund för vidareutveckling av befintliga utbildningar.
– Vi undersöker bl.a. tolkning och praxis av befintliga lagar samt undersöker arbetet vid olika myndigheter, kommenterar Andersson.
Forskningen vid fakulteten har ett högt internationellt anseende och speglar i många avseenden de senaste decenniernas samhällsförändringar, inte minst rättsordningens europeisering. Här finns också ett omfattande samarbete och kontakt med det omgivande samhället.
– Den befintliga expansionen pågår mellan 2010 – 2014, och redan i startgroparna ser vi ett enormt gensvar från det omgivande samhället, som länge gått och väntat på en liknande satsning som på sikt tryggar arbetskraften inom området juridik, säger Torbjörn Andersson avslutningsvis.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind