Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Kabas senaste lansering kan kapa säkerhetskostnaderna rejält

Alla som söker flexibilitet, säkerhet och förenklad administration i sina fastigheters skalskydd bör ta sig en titt på säkerhetskoncernen Kabas senaste koncept. Speciellt med tanke på den ständigt närvarande kostnadsfrågan. Med nylanserade Kaba evolo Alliance kan kostnaderna för effektiva och säkra passersystem nämligen kapas rejält.

Kaba evolo Alliance bygger på en standalone offline kortläsare som kopplas direkt till dörren. Systemet kombineras med Lenel systemet OnGuard, och appliceras bäst på dörrar med lite lägre säkerhetskrav. Högsäkerhetsdörrar bör dock fortfarande utrustas med den typ av uppkopplade kortläsare som är standard för OnGuard.
– Med Kaba evolo Alliance slipper man dra kablar fram till varje dörr, något som annars uppfattas som relativt kostsamt. Kortläsaren är batteridriven och för kunder som redan har OnGuard behövs inga nya kort eller annan extra utrustning för att integrera Kaba evolo Alliance i den befintliga infrastrukturen, förklarar Kenneth Sundström, System Specialist med speciellt ansvar för Kaba evolo Alliance.

Bevisar Kabas innovationskraft
Kaba evolo Alliance är ytterligare ett exempel som illustrerar Kabas innovationskraft. Återigen har en av världens största säkerhetskoncerner lyckats skapa något unikt som får marknaden att häpna. För det är verkligen så, Kaba evolo Alliance kommer att revolutionera den traditionella säkerhetsbranschen som hittills nästan enbart förlitat sig på dyra låssystem.
– Produkten kan integreras i de flesta miljöer och alla branscher har behov av en lösning som den här. Högskolor, sjukhus, större företag och laboratoriemiljöer är bara en handfull exempel, men applikationsområdet är egentligen näst intill oändligt. Efter en framgångsrik lansering i Norge kände vi att det var dags att introducera Kaba evolo Alliance även i Sverige, fortsätter Kenneth, som själv har ett förflutet på Lenel.
– Det som är intressant med Kaba evolo Alliance är att systemet medför så pass stora kostnadsbesparingar. Jag har ett färskt exempel från ett större universitet, där man tillverkade nya nycklar för varje student i samband med att de bokade studierum. Kostnaden för varje nyckel var över 250 kronor och nycklarna returnerades oftast inte, och gick därmed inte att använda igen. En offline kortläsare skulle kosta en bråkdel i jämförelse och investeringen skulle vara återbetald inom några månader.

Framtida utvecklingsprojekt
Kaba testar nya lösningar hela tiden. Just nu undersöks exempelvis om det är möjligt att skapa system för mobila applikationer så att mobilen kan fungera som ID-handling i Kabas lås- och passersystem.
– I framtiden kommer vi med stor säkerhet att ha trådlösa varianter och molnbaserade lösningar även för Kaba evolo Alliance. Kaba är en mycket innovationsdriven koncern och det kommer vi att dra nytta av även i framtida utvecklingsprojekt, avslutar Kenneth Sundström.