Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kalksten, en del av vårt dagliga liv

Gotland är känt för mycket, inte minst sina kalkrika bergarter. Kalk är ett naturmaterial som på ena eller andra viset är involverat i produktionsprocessen av de flesta förnödenheter vi använder dagligen.

Med verksamhet på mer än 30 orter i 9 länder är Nordkalk marknadsledande när det gäller högklassiga kalkstensbaserade produkter i Nordeuropa. Kalk används såväl i stål- som massa- och pappersindustrins produktionsprocesser, men också inom övrig industri, lantbruk & trädgård, miljö och på många andra områden. I Sverige finns Nordkalk förutom i Lärbo på Gotland, även i Luleå, Örnsköldsvik, Orsa, Skövde, Ingaberga (Hässleholm), Landskrona, Köping samt administration i Stockholm. Sammantaget har koncernen c:a 1.150 anställda varav 230 i Sverige. I Lärbo på Gotland är man 77 personer, och därtill c:a 25 entreprenörer.

Kalk, ett frukostbord
– På Gotland finns en geologisk grund som är unik för våra breddgrader, och de kalkprodukter som produceras här är lämpliga för framförallt stålindustrin, säger Mikael Lindberg, platschef på Nordkalk i Lärbo. Vi förser stålindustrin i Sverige, Finland och norra Tyskland med kalkprodukter till reningsprocessen. Även om stålindustrin utgör vår dominerande kundkrets levererar vi även kalkprodukter till många andra verksamhetsområden. I princip alla människor i landet kommer dagligen i kontakt med produkter och förnödenheter där kalksten ingår eller har en roll i tillverkningen. Vi brukar tala om ”frukostbordet”. Besticken är av stål, och här är kalk en viktig del i produktionsprocessen. Brödet. Här handlar det om att kalk används vid jordförbättring. Kalkprodukter används även inom glas & porslindindustrin, och här syftar vi på frukostbordets porslin. Slutligen ingår en dagstidning i en komplett frukost, och även inom pappersindustrin är kalkprodukter en viktig, för att inte säga oumbärlig del, i produktionen.

Produktionen säkrad de närmaste 25 åren
– I Nordkalk har vi i dag 18 dagbrott och två underjordiska gruvor. Avsättningen för våra produkter är god, och sökandet efter nya fyndigheter pågår kontinuerligt. Processen från fynd till brytning är dock mycket omfattande och lång och den nya täckt här på Gotland, som skall vara igång inom två år har föregåtts av ett långt och mödosamt arbete. Efter att bland annat Miljööverdomstolen nyligen godkänt brytning har vi säkrat produktionen de närmaste kommande 25 åren, avslutar Mikael Lindberg.