Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kalmar centrum för utveckling inom Automotive

Den globala industrikoncernen Trelleborg AB har sedan början av 90-talet en stark förankring i Kalmar. Inom affärsområdet Automotive utvecklar man storleksmässigt små, men nog så viktiga komponenter för att eliminera bromsljud, kallade shims. Från Kalmar når man en världsmarknad där Trelleborg Automotive Kalmar AB står för över 50 procent.

Många känner Trelleborg AB som koncernen med global verksamhet. Inom de fyra affärsområdena Automotive, Engineering systems, Wheel systems och Sealing solutions strävar man efter att skapa bästa tänkbara lösningar för att skydda, dämpa och täta i krävande industriella miljöer.

Tysta bromsar som ett signum för säkerhet
Trelleborg Automotive Kalmar AB är en av världens främsta tillverkare av s.k. shims. Inom fordonsbranschen vet nog de allra flesta att shims är en liten tunn platta uppbyggd av stål och gummi, under en millimeter tjock, som fästs på bromsbelägget för att förhindra ljud och vibrationer vid inbromsning.
Försäljnings- och marknadschef Anders Broberg förklarar att det råder absolut nolltolerans avseende bromsljud idag. Tysta bromsar har blivit som ett signum för komforten, något som alla biltillverkare numera planerar och bygger in från början.

Ständigt i utvecklingens framkant
Trelleborg Automotive Kalmar AB har över 50 procent av den globala marknaden för shims, omsättningen uppgick till mer än 800 miljoner 2010.
– Vi har en stark position på marknaden, det är ingenting vi åstadkommit per automatik. Marknaden kräver att vi är lyhörda och flexibla, vi måste ständigt befinna oss i utvecklingens framkant, berättar Anders Broberg.
Som en del av framgångsreceptet har Trelleborg Automotive Kalmar AB positionerat sig nära kunderna på huvudmarknader världen över. Idag kan man erbjuda mycket kostnadseffektiva lösningar med plattformsbaserade koncept.
Numera är det möjligt att använda samma shims för olika bilmodeller, vilket naturligtvis underlättar serietillverkningen och därmed också sänker priset på komponenten. Omkring 40 procent av försäljningen omfattar eftermarknaden, eftersom bromsbeläggen byts ett antal gånger under bilens livstid.

Svenska innovationer eftertraktade
För drygt 20 år sedan hade Trelleborg Automotive två anställda. Företaget uppfanns i stort sett hemma hos förre VD:n i Kalmar, och banden till orten är starkare än någonsin med tanke på att stora delar av forsknings- och utvecklingsverksamheten finns här. Dessutom sker all tillverkning i Kalmar.
– Vi trivs här, vi har en stark tradition med framstående kompetens inom bromsljud. Vi ser också en avgörande fördel i att svenska innovationer har ett gott rykte på världsmarknaden. Hjärtat i vår verksamhet är att vi återinvesterar i utvecklingen, och jag tror att det är just det här som gör oss så framgångsrika, säger Anders Broberg.
I år öppnar två nya testanläggningar i Shanghai, totalt kommer Trelleborg Automotive då att ha 13 testriggar i Kalmar, Kina och USA. I Kalmar finns dessutom särpräglande specialkompetens som gör anläggningen till världens främsta i flera avseenden.