Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kalmar Lantmän i landbygdsutvecklingens framkant

Kalmar och Kronobergs län är starka lantbruksregioner i sydöstra Sverige, här verkar medlemsägda Kalmar lantmän för vidare utveckling av de lokala jord- och skogsbruksnäringarna. VD Claes-Göran Nilsson poängterar att lantbrukets framtid också är Kalmar Lantmäns framtid, att skapa utveckling för sina medlemmar är det huvudsakliga målet för hela verksamheten.

Kalmar Lantmän verkar som bekant för regional utveckling av de gröna näringarna. I stor utsträckning handlar det om livsmedelsproducenter i södra Kalmar och delar av Kronobergs län, framförallt animalieproduktion som kyckling, mjölk, gris och nöt.
– Vi ser en kraftig uppgång i våra näringar, konstaterar Claes-Göran Nilsson. Vi ämnar växa i samma takt som den regionala expansionen, och för att vi även i fortsättningen ska kunna serva skog- och lantbruken på bästa sätt så måste vi uppgradera vår egen verksamhet.
Som ett första led i utvecklingen har Kalmar Lantmän som avsikt att bygga en ny foderfabrik, en toppmodern anläggning med markant förbättrad prestanda. Den nya anläggningen ska ersätta de två äldre fabrikerna, och kommer då även att ha högre produktionskapacitet. Något slutgiltigt beslut är ännu inte fattat.

Satsar även på andra segment
Förutom insatsvaror förser Kalmar Lantmän de gröna näringarna med maskiner av alla slag, från större entreprenadmaskiner för skogsbruk till små handhållna applikationer.
Föreningen bedriver även butiksverksamhet, med ett mycket omfattande utbud inom allt som har med skog- och lantbruk att göra. Butiken har även ett brett sortiment av produkter för trädgårdsskötsel; redskap, alla tänkbara sorters fröer och jord, samt husdjursartiklar.
– Förutom vår huvudmålgrupp har vi även kommuner och entreprenadverksamheter som våra kunder, berättar Claes-Göran vidare. Vi har exempelvis levererat all gräsfrö till den nya fotbollsarenan här i Kalmar, Guldfågeln arena, som snart ska invigas.

I landbygdsutvecklingens framkant
Lantbruket för med sig positiva vibbar som även inspirerar stadsbor. Idag finns det mycket som talar för en framtida ruralisering, människor söker sig till landet och tycker om att vistas i naturen.
– Detta är en trend som vi absolut vill fånga upp, kungör Claes-Göran Nilsson. Den senaste tidens utveckling ger en helt annan bild av livet på landet, vi talar om en markant ökad livskvalitet där man trots att man lever mitt i naturen har tillgång till alla tänkbara kommunikationer precis som i vilken storstad som helst. Landsbygdens utveckling går givetvis hand i hand med lantbrukets utveckling.
Kalmar Lantmän stöttar lantbrukarna, samtidigt satsar man på att öka samarbetet med andra segment. Guldfågeln arena kan vara som en första etablering inom entreprenader, och man hoppas på fler liknande projekt framöver.