Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kalmars öppenhet kring kärnkraft bidrar till regional tillväxt

Det händer mycket i Kalmar just nu. Japanska Hitachi Nuclear Energy undersöker möjligheterna för etablering i Oskarshamn, man vill eventuellt förlägga tillverkning av kärnkraftsreaktorer för den europeiska marknaden här. Oskarshamn är en av få kandidater, en av totalt under tiotalet världen över, som ses som en potentiell etableringsort.

Att konkurrera på en sådan skala har satt Oskarshamn och Kalmar på världskartan över starka etableringsregioner inom kraftsektorn, och då framförallt inom kärnkraftsbranschen.
Landshövding Sven Lindgren berättar att Oskarshamn även är drivande när det gäller forskning och utveckling av framtidens tekniker för kärnkraft och inte minst kunskaper om Sveriges djupförvaring av använt kärnbränsle.
– Kunskap om djupförvaring och all kringliggande verksamhet, som exempelvis kapselfabrik, inkapslingsanläggning, CLAB, samt Äspölaboratoriet utgör över tid den största investeringen i Kalmar län någonsin, poängterar Sven Lindgren.

Öppen dialog kring kärnkraft
Kärnkraftens utveckling genererar ett stort antal arbetstillfällen över hela länet, och om Hitachi Nuclear Energy förlägger sin fabrik i Oskarshamn så tillkommer tusentals nya jobb. Den nya fabriken kommer att behöva en rad tjänster från underleverantörer, och som ringar på vattnet så kommer expansionen att spridas över hela Kalmar.
– Det råder en stor acceptans över lag gällande kärnkraft här i regionen, menar Sven Lindgren. Jag tror att det beror på att vi kommunicerar utvecklingen öppet. Vi bjuder in allmänheten för att aktivt delta i processen kring kärnkraftens avfallshantering. Vi visar hur vi arbetar och regionens invånare är väl insatta i de viktiga frågorna.

Landets största kärnkraftsövning någonsin
Den största kärnkraftsövningen i sitt slag i Sverige pågår just nu i Kalmar. Det är SAMÖ-KKÖ 2011, som mellan den 2 februari och den 7 april övar samhällets förmåga att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka.
Myndigheter, universitet, företag, offentlig verksamhet, frivilligorganisationer och allmänheten är med i övningen. Även företag och organisationer från andra regioner medverkar, eftersom en kärnteknisk olycka med största säkerhet skulle få riksomfattande konsekvenser.

Drivande även inom vindkraft
Det finns över 75 aktiva vindkraftverk i Kalmar län. Dessutom är det fler på gång. Öland ligger på topp på en nationell skala när det gäller förstklassiga vindlägen, och i Kalmar sund finns en havsbaserad vindpark.
– Vi vill vara en drivande region för den svenska vindkraftens utveckling, kommenterar Sven Lindgren, som även berättar att det görs stora insatser inom bioenergiområdet.
Projektet No Oil är ett bra exempel på länets samlade kraftansträngning för att bli fossilbränslefritt fram till 2030. Kalmars tolv kommuner samverkar i olika insatser för att målet ska kunna realiseras.