Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Kalmars proffs på ortopedteknik stöttar regionala företag

Team Ortopedteknik i Kalmar byter nu namn till Team Olmed. Tillsammans med Stockholmsföretaget Olmed Ortopediska blir man ett slagkraftigt team i sydöstra Sverige. Verksamheten flyttar dessutom till nyrenoverade lokaler i centrala Kalmar, där man kommer att driva ortopedteknisk verksamhet vägg i vägg med den egna butiken, Fotexperten.

Team Ortopedteknik, som nu blir Team Olmed, har som målsättning att medverka till att ge människor ett fungerande liv med en så stor delaktighet i samhällets aktiviteter som möjligt. Det handlar om livskvalitet och trygghet i allt man gör.
Genom att kombinera avancerad teknisk kunskap med medicinsk kompetens tar Team Olmed fram specialanpassade hjälpmedel. Man arbetar i både förebyggande och rehabiliterande syfte och den yttersta ambitionen är att bidra till så hög delaktighet som möjligt.

Ser till helheten
Team Olmed har ett standardsortiment av prefabricerade lösningar, och man har även den expertis som krävs för att ta fram användarspecifika hjälpmedel. Verksamhetschef Elisabeth Sjöberg förklarar att man ser till helheten, hela individen, och kan på så vis också ta fram bästa tänkbara lösning för enskilda användare. Här berättar hon:
– Alla företag vill behålla och utveckla sin nyckelkompetens, som är den främsta konkurrensfördelen i de allra flesta fall. I förebyggande syfte erbjuder vi analyser för företag, där vi går in och undersöker risker för potentiella skador hos personalen. Det kan vara allt från belastnings- och förslitningsskador till problem med gång och hållning.

Fot- och gånganalys viktigare än man tror
Erika Törzsy har mångårig erfarenhet av fötter och är en del av Team Olmed. Hon berättar om Team Olmeds egenutvecklade koncept för fotskador, Fotskolan, där man kartlägger alla möjliga typer av problem kring fötter och gång.
– Det är oerhört viktigt att man uppmärksammar tecknen för potentiella fotskador i ett tidigt skede. Fotskolan ger en övergripande inblick i vanliga frågor kring anatomin, och vi hjälper till med fot- och gånganalys. Vi kan därefter snabbt ge förslag på åtgärder och på så vis fångas problemet upp innan det förvärras, förklarar Erika.
Arbetsskor är ett annat viktigt område, eftersom de ska användas flitigt är det viktigt att de passar ordentligt genom individuell analys. Många kanske tycker att det duger med ett par funktionella skor, men i längden är det av yttersta vikt att skorna är precis rätt för den enskilde medarbetaren.

Stort stöd för regionen
Team Olmed består i huvudsak av ortopedtekniker, ortopedingenjörer, ortopedskotekniker och sjukgymnaster.
– Vi underlättar för företag här i regionen som verkligen vill satsa på sin personal genom att förebygga skador. Vi erbjuder en enkel lösning, som kan spara stora resurser för företagen och dessutom bidra till ett friskare liv för medarbetarna, kommenterar Elisabeth Sjöberg.
Team Olmed har 13 kontor i sydöstra Sverige och man bedriver även en omfattande verksamhet i Stockholm och Uppsala. Verksamheten i Kalmar får en rejäl skjuts nu när man flyttar till nyrenoverade lokaler som även lämpar sig för butiksverksamhet.

Större flexibilitet med allt på ett ställe
Både Elisabeth och Erika ser mycket positivt på flytten, allt samlas under samma tak och man får en större flexibilitet genom att alltid ha butikens utrustning och resurser nära till hands.
Ortopedi är en viktig grundfunktion i samhället. Trots att Team Olmed är starkt nischade så ökar efterfrågan ständigt. Den moderna människan ställer högre krav, och har också mycket höga krav på sig. Därför ökar behovet av kvalitativa lösningar inom det ortopedtekniska, och det är en trend som verkar hålla.