Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kalmarsund Promotion – ljus framtid för samverkande nätverk

Kalmarsund Promotion är en plattform skapad för näringslivet med ambitionen att tillsammans utveckla regionens företagsklimat. Verksamhetsledare Johann Malmström ser en ljus framtid efter en rad lyckade samverkansprojekt. Promotionsbåten 2010 blev en succé som bl.a. genererade nya affärskontakter inom nätverket. Årets affärsresa planeras med ett liknande upplägg. Målet är att Promotionsbåten 2011 ska få dubbelt så många resenärer som fjolårets.

Kalmarsund Promotion är som namnet antyder till för att utveckla och marknadsföra företag i Kalmar län, nätverket är således till för näringslivet och ägs till 100 procent av sina medlemmar.
Idén bakom Kalmarsund Promotion är att engagera regionala aktörer och öka samverkan mellan dem. För att skapa tillväxt inom näringslivet krävs även samverkan med myndigheter, därför är ca 20 procent av deltagarna i Kalmarsund Promotions aktiviteter representanter från offentlig verksamhet.

Värdeladdad affärsresa
Den i särklass största arenan för affärsutveckling inom Kalmarsund Promotion är en affärsresa där medlemmar möts och samverkar utanför sina ordinarie miljöer. Att kunna lämna vardagen bakom sig och vara öppen för nya idéer är grundtanken.
Den första resan gick av stapeln i fjol, då deltagarna gjorde en minikryssning med Promotionsbåten. Det blir ett liknande stuk i år, med den stora förhoppningen om dubbelt så många resenärer.
– Det var en utmaning i att få företag att nappa på idén förra året, minns Johann Malmström. Vi var ett nystartat nätverk bland många andra, trots att vi var unika så hade vi inte hunnit visa riktigt vad vi kunde åstadkomma. Vi fick trots allt med oss några företag, totalt ca 200 resenärer, vilket var mer än vad vi vågat hoppas på från början.
Johann berättar att man efter resan gjorde en omfattande utvärdering för att kartlägga nyttan med satsningen. Undersökningen visade bl.a. att mellan två till fem nya affärsrelationer skapades för varje företag, och antalet medverkande företag var drygt 100.
– En ny affärsrelation är motivation nog för att åka med på resan, menar Johann. På frågan om man kan tänka sig att åka med igen svarade alla ja utom en, det tar vi som ett bra betyg.

Tillväxt genom samverkan
Kalmarsund Promotion är ett samverkande nätverk. Förutom företag och offentlig verksamhet samverkar man med andra nätverk i regionen.
– Vi arbetar ödmjukt och prestigelöst för att skapa tillväxt genom partnerskap, vårt motto är att man alltid kan lära sig av varandra och tillsammans skapa nya idéer, förklarar Johann vidare.
Johann Malmström driver idag nätverket på heltid efter att tidigare varit egen företagare. Under flera år drev han Törneby herrgård, även känt som Flyghotellet i Kalmar.
Att sadla om och gå över till något helt annat är en utmaning som Johann gärna antar, med god kännedom om regionens företagsklimat och vad som behövs för att skapa en bra grogrund för samverkan ser han nu mycket positivt på Kalmarsund Promotions samt medlemmarnas framtid.