Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kamera- och elektroniksystem i världsklass från Autoliv Electronics

Vid Autolivs Techcenter i Linköping utvecklas världsledande kamerasystem för aktiv säkerhet i dagens personbilar. Företaget är nu inne i slutfasen när det gäller utvecklingen av tredje generationens Night Vision-system med fotgängar-och djurvarning. Systemet, som utnyttjar en IR-kamera, varnar föraren vid körning i mörker vid kollisionsrisk med fotgängare och olika hjortdjur som t.ex. älg.

Utvecklingschefen Salah Hadi i Linköping är ansvarig för all produktutveckling som Autoliv bedriver inom området kamerasystem. Den riktigt stora potentialen ser Hadi idag inom kamerasensorer som använder den synliga delen av spektrum för att upptäcka eventuella hinder och risker.
– Genom att använda samma kamerateknik som i mobiltelefoner har man kunnat sänka kostnaderna rejält för just den här typen av sensorer. Dessutom är trafiksäkerhetsnyttan som vi inom bl.a. Autoliv utvecklat genom systemen som bygger på den här typen av sensorer mycket stor, säger Salah Hadi. Exempel är Autonomous Emergency Braking vid kollisionsrisk med fotgängare och framförvarande bil.

Unik kompetens och världsledande teknologi
Euro NCAP, som gör oberoende tester av säkerhet i de flesta bilmodeller som säljs i Europa, kommer fr.o.m. 2014 att stegvis införa nya krav för ökad trafiksäkerhet som med fördel kan mötas med kamerasystem. Autoliv Electronics lanserade under 2011 sitt första monokamerasystem av denna typ. Systemet, som idag finns utvecklat bl.a. för BMW:s 1- och 3-serie, har tagits fram av Autolivs Electronics avdelning vid Mjärdevi Science Park i Linköping och tillverkas nu vid den egna produktionsanläggningen i Motala.
– Det här är naturligtvis en viktig milstolpe för oss, konstaterar Bo Wass, VD för Autoliv Electronics AB och chef för affärsenhet Vision. Vi ser att marknaden för kamerasystem och radarsystem i bilar uppvisar en stark tillväxt, och vi tror att vi idag är väl positionerade med våra erbjudanden.
Bo Wass framhäver den engagerade och kunniga personalen som en naturlig del av framgången.
– Personalens unika kompetens, i kombination med vår i flera avseenden värdsledande teknologi inom bildbehandling och mjukvara, har gjort framgången möjlig. Sammanfattningsvis är det också vår höga utvecklingskapacitet generellt och vårt säkerhetskunnande i kombination med vår effektiva fabrik i Motala samt vår kundnära säljorganisation som utgör de viktigaste förutsättningarna för vår starka position.

Vill engagera dagens ungdomar
Platschef vid tillverkningsenheten i Motala, Rikard Larsson, har bråda dagar. Enheten producerar nu framfört allt elektroniksystem för aktiv säkerhet. Främst kamera-, radar- och så naturligtvis Night Vision-system.
– Vi investerar nu kraftigt i vår produktionsanläggning för att möta efterfrågan från biltillverkarna och vi kommer under 2013 att näst intill fördubbla omsättning jämfört med i år, vilket är mycket glädjande, kommenterar Rikard.
– Nya produkter och krav på hög grad av automatisering i kombination med målet att ingen produkt som lämnar fabriken ska vara behäftad med fel, ger intressanta utmaningar för produktionstekniska ingenjörer.
På Autoliv hoppas man att intresset för branschen, som bjuder på mycket nytänkande och spännande möjligheter, kommer att öka ytterligar bland dagens ungdomar.
– Vi kommer att behöva fler begåvade och välutbildade ingenjörer till utvecklingsavdelningen och till produktionsenheten. Genom att utnyttja kompetens, engagemang och innovationsförmåga vill vi fortsätta att bedriva världsledande produktutveckling och produktion i Sverige inom området Aktiv Säkerhet för fordon, säger Bo Wass avslutningsvis.