Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Kapsch TrafficCom driver samhällelig utveckling på global nivå

Kapsch TrafficCom AB i Jönköping levererar samhällsnyttiga högteknologiska lösningar för en smidigare vägtrafik. Genom att införa trängselavgifter och vägtullar baserade på smarta informationstekniska system kan de statliga vägverken världen över generera finansiering för kommande infrastrukturella projekt. Så har man exempelvis valt att göra i Sydafrika i samband med fotbolls-VM 2010.

Kapsch TrafficCom stärker sin globala position ytterligare genom att i stark global konkurrens vinna upphandlingen som omfattar kontraktering av ett av världens största och mest komplexa vägtullssystem. I Sydafrikas huvudstadsregion Gauteng har man beslutat att införa automatiserade vägavgiftssystem i samband med fotbolls-VM i år. Projektet, som ska stå driftklart redan 2011, omfattar etablering och drift av elektroniska vägtullar i anslutning till mångmiljonstäder som Johannesburg och Pretoria.
– Vi ser detta som ytterligare ett bevis på att svensk miljövänlig teknik uppmärksammas världen över. Samtidigt skapas ett stort antal arbetstillfällen både här i Sverige och i Sydafrika, säger Kjell Arnesson, vVD och affärsutvecklingschef på Kapsch TrafficCom AB. Våra lösningar är unika, vi har nära 20 års erfarenhet av att utveckla teknik för intelligenta system som tillämpas inom vägtrafiken. Detta i kombination med att våra lösningar uppfyller världens allra högsta kvalitetskrav talar för att vi kommer att fortsätta stärka vår position på en global marknad.

Minskad trängsel, ökade intäkter och mätbar miljövinst
Tillsammans med kunderna skapar Kapsch TrafficCom både samhällelig utveckling och konkurrenskraft. Tidigare i år anlitades företaget för att implementera ett omfattande vägavgifts- och tullsystem i anslutning till världens längsta bro i Thailands huvudstad Bangkok. Kapsch TrafficCom samarbetar här med två thailändska företag och levererar toppmoderna avgiftssystem för den hårt trafikerade leden Bang Na – Bangpakong Expressway.
Förutom att man bidrar till en minskad trängsel och ökade intäkter för Thailands vägverk, så är miljövinsten påtaglig med minskade utsläpp som mätbart resultat. Detsamma gäller för ett omfattande projekt i Brisbane, Australien, där Kapsch TrafficCom nu implementerar svensk kostnadseffektiv teknik för optimala miljövinster i form av ett modernt elektroniskt vägtullssystem.
– Vi har även stora förhoppningar på hemmamarknaden, dvs. Skandinavien. Intelligenta system för reglering av trängselavgifter och andra vägavgifter för både tyngre och lättare trafik är vår främsta tillväxtmarknad just nu. Vi har en del intressanta projekt på gång även på hemmaplan, mer kan jag dock inte avslöja just nu, säger Kjell Arnesson som avslutning.

Kort om Kapsch TrafficCom
Kapsch TrafficCom har sina rötter i Saab Combitech Systems, där en egen enhet för trafiksystem bildades i början av 1990-talet. Sedan år 2000 är man en del av den österrikiska koncernen Kapsch Group. Under Kapsch har bolaget utvecklats kraftigt, Kapsch TrafficCom har hittills levererat högteknologiska lösningar för elektroniska vägtullar i ett 30-tal länder, på fem kontinenter.