Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Karin Boyeskolan – kommunikation är utveckling

Karin Boyeskolan är en ung skola i Motala med en unik profil som den läsande och skrivande skolan. Karin Boyeskolan hade 2006 i Skolverkets utvärdering, SALSA, det bästa meritvärdet i kommunen, ett lysande betyg för den framtidsoptimistiska friskolan.

I Birgitta Colleges regi har friskolealternativet Karin Boyeskolan startats. Ansvar, disciplin och respekt är centrala begrepp på skolan, det handlar om mycket mer än bara ord. Handlingen är det viktigaste, och för att handla rätt krävs god kommunikation och goda kunskaper i språket och dess utveckling. Det är just här som Karin Boyeskolan skiljer sig från mängden. Eleverna får läsa och skriva mycket i alla ämnen, och tid avsätts utanför studierna för att läsa skönlittera verk. Läroplanen följer den nationella, men med unika inslag som gör Karin Boyeskolan till ett av landets mest framstående inom just läs- och skrivkompetens på låg-, mellan- och högstadienivå.

Har alla årskurser
Karin Boyeskolan startade 2003 med två sjuor. Idag bedriver man utbildningsverksamhet för årskurserna 6 – 9, och till hösten utökas verksamheten ytterligare med förskoleklass och årskurserna 1 – 5. Den röda tråden är läsandet och skrivandet, där eleverna får unika färdigheter i att uttrycka sig, kommunicera och utvärdera. Stor vikt läggs även vid att låta eleverna reflektera över sitt arbete, och förstå kopplingen mellan de olika ämnena.

Läser för sin egen utveckling
Man arbetar naturligtvis med individuella utvecklingsplaner i samtliga årskurser där även den sociala kompetensen och värdegrunden fokuseras, något som är helt unikt för Karin Boyeskolan. Eftersom nivån är relativt hög krävs även stort engagemang från föräldrarna som måste se till att eleven följer de riktlinjer som satts upp. Då en stor del av fritiden ska avsättas för läsning krävs ett genuint intresse kring detta, som även måste uppmuntras av föräldrar och omgivning.
– Läsandet är oerhört viktigt för att skapa en förståelse för den värld vi lever i. Förutom att språkkunskaperna utvecklas, utvecklas man även som människa. Våra elever har medbestämmande på skolan, och eftersom de har goda kommunikationsfärdigheter utvecklas deras diplomatiska färdigheter genom att olika åsikter diskuteras livlig och aktivt, berättar rektor Britt Broström.

Urmas Peterhoff
Maria Lind