Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Karlshamn Energi försörjer helt samhälle med fjärrvärme – en självklarhet för hållbar tillväxt

Som Karlshamns egna energibolag värnar Karlshamn Energi om lokal tillväxt och hållbar utveckling. När det går bra för Karlshamn går det också bra för Karlshamn Energi. Förutom att all el som Karlshamn Energi säljer kommer från förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten, är man som lokal aktör även en trygg och tillgänglig servicepartner.

Svensk Fjärrvärme har utsett Karlshamn Energi till Årets fjärrvärmeföretag 2009. Utmärkelsen gick till Karlshamn Energi tack vare den framgångsrika samverkan som råder mellan energiaktören och den lokala industrin.
Tillsammans försörjer man ett helt samhälle med fjärrvärme, baserat på biobränslebaserad överskottsvärme. I motiveringen framgick också att Karlshamn Energi även arbetar aktivt med energieffektivisering, både inom den egna verksamheten och hos kunderna. Genom stort engagemang i forskning och utveckling har Karlshamn Energi även bidragit till att det nu finns en fullskalig testmiljö för ny framtagen fjärrvärmeteknik.

Olofströms kommun ansluts till fjärrvärmenätet
Karlshamn Energi har sedan slutet av 1980-talet levererat fjärrvärme baserat på biobränslebaserad överskottsvärme från Södra Cell Mörrum. Värmen leds via nedgrävda rör ut till villor, flerbostadshus och företagsfastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet.
– Vi bygger kontinuerligt ut fjärrvärmenätet, berättar VD Hans-Inge Bengtsson. Idag levererar vi fjärrvärme till nästan 1300 fastigheter i centrala Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta. Under senare år har vi byggt ut med omkring 100 fastigheter per år. Vi hoppas naturligtvis på en liknande utveckling framöver, eftersom fjärrvärme är ett alternativ som alla vinner på.
Det absolut största projektet som Karlshamn Energi bedriver just nu är att skapa förutsättningar för utbyggnad av ett regionalt fjärrvärmenät till Olofström. Olofströms kommun och flera stora industrier, bl a Volvo PV, kommer då också kunna få sin uppvärmning med överskottsvärme från Södra Cell Mörrum.
Jämfört med exempelvis direktverkande el så är fjärrvärme både mer kostnadseffektivt och mer miljövänligt. Fjärrvärmen som Karlshamn Energi levererar är märkt Bra Miljöval sedan 2008.

Grön el ingår i priset
Karlshamn Energi säljer endast el som producerats med hjälp av förnyelsebara energikällor. Man äger sedan 10 år tillbaka tre stycken vindkraftverk på Gunnön, och i nästa steg planeras ytterligare en gruppstation om tre vindkraftverk på 2 MW vardera.
– Förhoppningsvis kommer vi att se ett ökande intresse för vindkraft framöver, och vi hoppas kunna driva ett av de planerade vindkraftverken som andelsförening, kommenterar Per Håkansson, marknadschef Karlshamn Energi. Eftersom vår ambition är att vara den ledande energiaktören i regionen och samtidigt aktivt verka för hållbar utveckling så är vindkraftsutveckling en sak som ligger oss varmt om hjärtat.
Karlshamn Energi har en tydlig miljöprofil och är samtidigt ett varumärke som alla känner igen lokalt.
– Vi har en central roll i Karlshamns utveckling, konstaterar Hans-Inge Bengtsson. Vi syns ute i näringslivet och förknippas med ett varumärke som grundas på lokal förankring, miljöriktighet och hög service.