Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Karlshamn Express – pålitlig partner med fokus på hållbar utveckling

Familjeföretaget Karlshamn Express har i över 110 år drivit utvecklingen inom kundnära logistik- och transporttjänster. Det började med lokala transporter av gods med häst och vagn, och kvalitetstänkande och ett kundorienterat synsätt präglade verksamheten redan då. Idag står Karlshamn Express för komplexa logistiktjänster som sträcker sig över hela Europa och Ryssland.

Karlshamn Express drivs idag av tredje generationen. Med kundoptimerade lösningar känns inget uppdrag för stort, och inget ej heller för litet. Karlshamn Express har utvecklats till en framstående aktör ur nationellt och internationellt perspektiv, samtidigt värnar man om den lilla organisationen med korta beslutsvägar och stort kundfokus.
Anläggningen i Karlshamn består av en inrikesavdelning som planerar och genomför transporter över hela Sverige, en utrikesavdelning för transeuropeiska transporter, torr- och kyllager samt en egen verkstad och tvätthall som underhåller både den egna fordonsparken och tar emot externa kunder.

Utrikestransporter i enlighet med miljövision
Med lokala kontor i Liepaja, Klaipeda och Kaliningrad utgör Karlshamn Express en pålitlig partner för transporter österut.
– Vi håller oss uppdaterade och finns alltid på plats vilket innebär en enorm trygghet för våra kunder, menar VD PG Persson. Vi erbjuder en miljöoptimerad transportservice till Ryssland och övriga CIS-länder genom att kombinera bil- och järnvägstransporter, vilket understryker vår miljövision om en hållbar utveckling.

Täcker hela Sverige
Inom Sverige erbjuder Karlshamn Express transporter av tempererade livsmedel, paket, pallgods, långgods och byggmaterial.
– Vi har en stark framförhållning i Blekinge och når hela länet dagligen med fryst, kylt och torrt gods. Utifrån detta erhåller våra kunder ett väl utvecklat linjenät där vi täcker hela Sverige, berättar PG Persson.

Löser kundernas logistik
Allt sedan starten har Karlshamn Express arbetat för att utveckla de olika tjänstepaketen för att täcka in en så bred målgrupp som möjligt. Samtidigt vill man kunna erbjuda ett så helstäckande serviceutbud som möjligt gentemot varje kund. Det är en stor ambition, och Karlshamn Express har lyckats bra tack vare en stark tradition med kundorienterat tankesätt och en innovationsförmåga utöver det vanliga.
Karlshamn Express löser kundernas logistik oavsett omfattning, med fortsatt fokus på kundnära relationer och hållbar utveckling.