Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Karlshamn Kraft vill främja teknikintresset bland skolungdomar

Karlshamn Kraft tryggar energiförsörjningen vid toppar och oförutsedda händelser tack vare sitt reservkraftverk med en total effekt på cirka 1 000 MW. Trots att Karlshamnsverket normalt används i begränsad omfattning, har det ändå utvecklats till ett av världens renaste vad gäller utsläpp av försurande ämnen. Man står nu inför en spännande framtid och har bl.a. börjat marknadsföra sig mer för att öka allmänhetens förståelse för energi- och miljö.

– Vi hade Öppet Hus här i slutet av september, det var första gången sedan 1997. Vi bjöd in allmänheten och närboende i syfte att tala om vad vi gör, vad ett topp- och reservkraftverk är och hur vi arbetar med miljöutveckling, berättar informationsansvarig Ann Häljesgård. Tillställningen blev en succé med över 500 besökare och vi strävar efter att anordna liknande event framöver. Tanken är att bjuda in allmänheten en gång per år, samtidigt anordnar vi speciella visningar för skolor, företag och föreningar.

”Skolungdomar måste se oss som en framtidsbransch”
Karlshamnsverkets majoritetsägare E.ON (äger 70 procent, resterande 30 står Fortum för) investerar stort i att utöka framförallt barn- och ungas kunskaper inom energi- och miljö. Det handlar bl.a. om att skapa ett intresse där barn och ungdomar får möjlighet att besöka energianläggningar och ställa frågor direkt på plats.
Energibranschen är en framtidsbransch som kommer att kräva mycket arbetskraft framöver. Troligtvis kommer det att råda brist på kompetens, och det vill man försöka göra något åt redan nu.
En arbetsmarknadsanalys visar att det mellan åren 2008-2014 kommer att behöva-anställas upp till 5000 – 7000 personer inom den svenska energibranschen. Stora pensionsavgångar i kombination med ny teknikutveckling innebär mängder av arbetstillfällen. Nu gäller det bara att skapa underlag för att trygga kompetensbehovet, berättar Ann Häljesgård vidare.
Karlshamn Kraft och E.ON samverkar med ett stort antal aktörer i Blekinge, det råder ett enormt intresse för hållbar utveckling och företag tar sitt ansvar genom att främja för kompetensutveckling inom området.

Energi för barn är framtiden
I tre år har E.ON i nära samarbete med Rädda Barnen bedrivit projektet Energi för Barn för att tillsammans med lärare och rektorer arbeta för att främja barns och intresse för teknik och energi.
Projektet drivs idag på skolor i Malmö, Järfälla, Norrköping och Sundsvall. I Karlshamn sker samarbetet med upplevelsecentrat Kreativum. Projektet bedrivs i olika former på olika platser i landet men planen är nu att lägga större fokus på att utveckla kraftverkens besöksverksamhet så att den bättre skall passa barn och skolungdomar .
E.ON bidrar med ett finansiellt stöd, och de välutbildade Pedagogerna hjälper oss anpassa besöksverksamheten till målgruppen. Vi tror att barnen lättare blir intresserade av teknik om de själva får se och uppleva den spännande miljön inne i ett kraftverk ,säger Ann Häljesgård som avslutning.