Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Karlshamns Hamn – mitt i det nya Europa

Karlshamns Hamn är en av Sveriges viktigaste hamnar. Med sitt strategiska läge i hjärtat av Östersjön fyller hamnen en viktig funktion som naturlig knytpunkt mellan den svenska industrin och potentiella kunder i det nya Europa. Kraftfulla utvecklingsinsatser kännetecknar Karlshamns Hamn idag – ambitionen är att höja kapaciteten i hamnen och öka möjligheterna för nyetablering i hamnområdet.

Det talas mycket om det nya Europa, som i huvudsak omfattar de baltiska länderna och Polen. Länderna runt Östersjön präglas av en stark utveckling, och här finns Europas främsta tillväxtmarknader.
Karlshamns Hamn anses ha fantastiska möjligheter, bl.a. när det gäller nya företagsetableringar. I det expansiva hamnområdet finns goda förutsättningar för utveckling av en enhetlig industri- och logistikpark, mitt i den nya ekonomiska sfären runt Östersjön.
– Visionen är att skapa ett konkurrenskraftigt transport- och logistikcentrum som kan liknas vid det man etablerat i Helsingborg, berättar Ulf Sandevärn, som ansvarar för hamnens marknadsföring. Lager och varuförädling är exempel på verksamheter som ska etableras i området.

Omfattande investeringar i hamnen
Sammantaget kommer investeringen i hamnområdet att generera flera hundra nya arbetstillfällen. Framöver ämnar man också skapa starkare band mellan järnvägs- och sjötransporter, utvecklingen av s.k. gröna korridorer hör till initiativ som uppmärksammas och stöds på EU-nivå.
EU-projektet Motorways of the Sea, som går ut på att koncentrera godsflöden till de gröna korridorerna, inleddes i början av 2010 genom ett samarbete mellan hamnarna i Karlshamn och Klaipeda samt DFDS Seaways.
För Karlshamns Hamn innebär projektet omfattande investeringar, bl.a. i en ny bangård, ny kombiterminal, ny lyftutrustning samt stöd för utbyggnad av ny järnväg mellan Olofström och Karlshamn. Totalt investeras cirka 250 miljoner kronor, varav EU står för drygt 50 miljoner kronor i medfinansiering.

Framtiden på andra sidan sjön
Under de närmaste 10 – 15 åren beräknas hamnområdet runt Karlshamns Hamn vara ett av Blekingeregionens mest expansiva områden för industri- och logistikföretag. I hamnområdet finns mer än 100 hektar attraktiv etableringsmark som är eller kommer att bli tillgänglig inom de närmsta åren och ytterligare markområden finns att tillgå.
Vi talar med andra ord om en expansion som på sikt kommer att gynna hela Sverige genom ökade godsflöden till Europas främsta tillväxtmarknader. På andra sidan Östersjön finns en enorm potential, vilket många svenska företag redan börjat upptäcka.