Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Karlshamns starka utveckling skapar möjligheter för hela Blekinge

Traditionella hamn- och handelstaden Karlshamn befinner sig mitt i en kraftig expansion kantad av framsteg inom bland annat digitala lösningar, logistik, livsmedelsutveckling, grön energi och upplevelseindustrin. Som kuststad erbjuder Karlshamn dessutom attraktiva boendemiljöer och förstklassiga etableringsområden för logistik och energiföretag i direkt anslutning till hamnen.

Näringslivschef Ulrika Nordén Johansson förklarar att kommunens roll gentemot näringslivet i första hand handlar om att skapa bra förutsättningar och infrastruktur för företag. Genom samverkan i näringslivsrådet samt med olika företagarföreningar har kommunen tillgång till viktiga nätverk, nätverk som man vårdar genom att tillhandahålla frukostmöten, lunchträffar, seminarier och föreläsningar.

Karlshamn utvecklas ur flera perspektiv
Karlshamn växer tack vare satsningar på flera strategiska utvecklingsområden. I dessa satsningar har man ett nära samarbete med näringslivet. Ofta knyter man även till sig högskolan i en s.k. Triple Helix-modell. Navet i denna modell är NetPort Karlshamn och verksamheten kring NetPort Science Park.
Verksamheten i NetPort Science Park har starkt bidragit till att sätta Karlshamn på världskartan som centrum för innovativa digitala lösningar. NetPort Karlshamn är idag nationell mötesplats för digitala upplevelser och har både projekt och uppdrag som nationell arena för forskning inom transport och logistik.
I takt med att det nya Europa växer och kraven på effektiva logistik- och transporttjänster ökar växer också Baltic Logistics Center i Karlshamn. Här byggs morgondagens logistikcentrum, kommunen har i samverkan med Karlshamns Hamn AB tagit tillvara på omfattande arealer i anslutning till hamnområdet med goda möjligheter för företagsetableringar. Här har bland annat Brinnova etablerat sig och tillsammans med Karlshamns kommun skapar man logistikposition Karlshamn.
Centrum för Livsmedelsutveckling (CLUK) har till uppgift att erbjuda aktörer inom livsmedelsbranschen en anläggning för att testa och utveckla nya livsmedelsprodukter. CLUK erbjuder bred kompetens inom processteknik för att främja utvecklingen inom området.
Karlshamn är också en viktig nod i Blekinges ambition om att utveckla den gröna energisektorn. Ett energikluster samverkar kring förnyelsebara energikällor. Bland annat kommer det under närmaste året att byggas en stor biogas- och etanolfabrik i hamnområdet.
– Vi ska arbeta aktivt för att främja samtliga näringslivssegment. Vi står för helheten och kompletterar alla de andra aktörerna. Samtidigt har vi en viktig roll inom Karlshamns utveckling som boendekommun och turiststad, berättar Ulrika.

Stora planer på att utveckla destination Karlshamn
De senaste åren har Karlshamn en positiv befolkningsutveckling. Kommunen antar utmaningen och arbetar med en ständig utveckling av attraktiva boendemiljöer – stadsnära, havsnära och naturnära. Samtidigt arbetar man för att stärka varumärket Karlshamn i turistsammanhang.
– Vi är en viktig del av Visit Blekingekonceptet. Här i Karlshamn finns otroligt mycket kopplat till upplevelseindustrin. Östersjöfestivalen, Mörrums kronlaxfiske, Eriksberg, Skärgården med Tjärö och Kreativum är bara några exempel. Vi kommer att fortsätta utveckla destination Karlshamn, det finns redan stora planer som väntar på att omsättas till handling, säger Ulrika Nordén Johansson som avslutning.