Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Karlshamnsfastigheter utgör en ren resurs för regionen

Karlshamnsfastigheter erbjuder anpassningsbara verksamhetslokaler till små och medelstora företag som vill etablera eller expandera sin verksamhet i Karlshamns kommun.

Karlshamnsfastigheter AB är det kommunala bolaget som äger och förvaltar fastigheter med verksamhetslokaler inom kommunen. Fastigheterna finns i dagsläget i centrala Karlshamn och i Svängsta. Bolaget är en samarbetspartner som möjliggör tillväxt, inte bara för hyresgästerna, utan även för Karlshamn och regionen.
– Vi erbjuder attraktiva lokaler med olika lägen som vi dessutom kan anpassa efter hyresgästens behov. Idag har vi många olika typer av företag verksamma i våra lokaler, mångfalden är bra för oss och för Karlshamn, kommenterar Marie Håkansson Wahlström.

Vilja och driv för samverkan i Svängsta
Halda Utvecklingscentrum i Svängsta utgör en stor resurs för regionen. Karlshamnsfastigheter vidareutvecklar området och i dagsläget finns det omkring 4500 kvadratmeter lediga lokaler här. Omkring en tredjedel av utrymmet är kontorsytor, resterande är produktions- och lagerytor.
– Halda Utvecklingscentrum är perfekt för exempelvis logistikföretag, med tanke på läget och infrastrukturen. Det är ungefär lika långt till hamnen som till centrala Karlshamn, ca 15 minuter med bil. Dessutom finns Transportgymnasiet och annan kompetens inom logistikutbildning här. Det bäddar för samarbeten då företag inom logistik- och transportbranschen har tillgång till kompetens alldeles inpå knuten, menar Marie.
På Halda Utvecklingscentrum samsas idag ett 20-tal företag med skilda inriktningar. Viss tyngdpunkt ligger på finmekanik, elektronik, datorteknik och programvaruteknik. De olika aktörerna kompletterar varandra – det finns en vilja och ett driv för samverkan.

Science Park, Östra Piren utvecklas
Karlshamnsfastigheter projekterar just nu kring Östra Piren i centrala Karlshamn, i mycket nära samarbete med NetPort, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och näringslivet. Området kännetecknas av företag verksamma inom högteknologisk utveckling som nya medier, digitala upplevelser och intelligent logistik. Det finns nu planer på att bygga upp ett center för forskning inom dessa fokusområden.
– Detta är något som ligger i vår nära framtid, så vi har nu börjat resan i att bygga upp en kreativ forskningsmiljö här, säger Marie Håkansson Wahlström avslutningsvis.