Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Karlskoga Härd & Slip är inte rädda för nya utmaningar

Från att ha varit en renodlad valstillverkare är Karlskoga Härd & Slip AB idag en framstående legotillverkare av en bred sfär av produkter och komponenter där tjänsteutbudet baseras på induktionshärdning och rundslipning.

Karlskoga Härd & Slip bildades i nuvarande form för tio år sedan. Huvudinriktningen blev då legotillverkning, samtidigt finns valstillverkning fortfarande med som en kompletterande del av verksamheten.
När det gäller valsar levererar Karlskoga Härd & Slip främst till Åkersgruppen, resterande komponenttillverkning sker på uppdrag av kunder över hela landet.
– Vi tillverkar små serier, från enstyck till några hundra enheter. Vi har kapacitet och kompetens för att härda i princip allt som ska induktionshärdas, säger VD Lennart Malm.
Det råder ibland brist på arbetskraft inom branschen men Karlskoga Härd & Slip har hittills inte haft problem att hitta lämplig personal.
– Vi räknar med att få lära upp, eftersom vi också är väldigt specialiserade. Idag är vi tio anställda, och framöver kan det med bli aktuellt med någon eller några nyanställningar. Det är viktigt att man har goda kunskaper inom verkstadsindustrin, finns det dessutom kompetens inom värmebehandling så vill vi ta tillvara på den.

Stor flexibilitet – skräddarsyr tillsammans med kunden
Karlskoga Härd & Slip ligger långt framme i den tekniska utvecklingen kring induktionshärdning och slipning.
– Vi arbetar ofta nära kunden, och tillsammans kan vi ta fram väldigt specifika produkter. Vår verksamhet är tillräckligt liten för att vi ska kunna vara flexibla, men vi är samtidigt tillräckligt stora för att kunna ta oss an lite mer komplexa och tidskrävande projekt. Vi är inte rädda för att ta oss an nya utmaningar, dyker det upp något specifikt så försöker vi anpassa utrustningen därefter, förklarar Lennart.
Hela verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2008 för kvalitet. Det betyder att kunden alltid kan lita på att Karlskoga Härd & Slip tillverkar och levererar enligt vad man kommit överens om, och att allt sker i enlighet med de bestämmelser som finns inom branschen gällande kvalitet och prestanda.