Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Karlskrona Baltic Port strategiskt nära tillväxtmarknader i det nya Europa

Trots att Karlskrona Baltic Port hör till de mindre hamnarna i Sverige är den en strategiskt viktig exporthamn tack vare sitt geografiska läge som sydöstra Sveriges sista utpost. Med tanke på att marknaderna i östra Europa växer betydligt snabbare än i väst så har det nya Europa blivit huvudfokus för export från Sverige. Enligt Tony Michaelsen, VD Karlskrona Baltic Port AB samt Stena Lines linjechef Karlskrona – Gdynia, kommer tillväxten i öst att fortgå under minst två decennier framöver. Därför investeras det nu stora summor i hamnens upprustning.

Stena Line har en av huvudrollerna i Karlskronas och Blekinges vision om en ökad turistinströmning från det nya Europa. Stena Line är majoritetsägare med 51 procent och ansvarig för driften av hamnen i Karlskrona genom bolaget Karlskrona Baltic Port AB. Kommunen äger resterande 49 procent.
– Karlskrona har en fördelaktig geografisk position i hjärtat av Östersjöregionen och Baltic Port har därmed absolut bästa läge för ökade samarbeten med de största expansionsmarknaderna i östra Europa, kommenterar Michaelsen.
Stena Line identifierade tillväxttrenden snabbt och har öppnat fler linjer på östkusten som följd. Tony Michaelsen understryker vikten av att ha ett starkt fotfäste i Östersjön med utveckling av både befintliga och nya linjer. Avsikten är att få Stena Line, eller något annat rederi, att öppna ännu fler linjer mot öst inom en snar framtid.

Alternativ transportkorridor
Hamnområdet omfattar stora ytor med enorm utvecklingspotential. Idag kretsar en betydande del av utvecklingsarbetet kring att skapa en stark identitet för Karlskrona Baltic Port. Tony Michaelsen summerar ambitionen:
– Vi strävar efter att utveckla Baltic Port som en hamn att räkna med, en hamn som känns igen som en av Sveriges strategiskt viktigaste. Vi är nu mitt uppe i arbetet med att definiera vår identitet – hur ska vi utveckla hamnen framöver? En utav de absolut viktigaste frågorna för oss är att få exportindustrin att inse att det finns alternativa transportkorridorer från Skandinavien till Europa.
Traditionellt så fraktas större delen av godset via Tyskland och ner till övriga Europa, man förlitar sig då mycket på långa landburna transporter. Faktum är att transportkorridoren som går från Karlskrona via Gdynia i Polen och vidare ner i Europa är betydligt kortare och mer effektiv.
– Ambitionerna bakom vår starka framförhållning kring den nya transportkorridoren stavas hållbarhet. Att Polen ligger mitt i Europa är det fortfarande många som är omedvetna om, man är helt enkelt van att förlita sig på den traditionella transportkorridoren i väst.
Detta hör också ihop med regionens satsning på intermodala transporter, där Stena Line och Karlskrona Baltic Port är starkt involverade. Michaelsen fortsätter:
– Om vi ser till det större perspektivet så är det mycket större volymer gods som ska fraktas norrut, upp mot våra Skandinaviska länder. Då ser vi att den verkligt stora tillväxtpotentialen finns i östra Europa, och därför har vi skapat kontakt och öppnat ett kontor i Ungern som fokuserar på Stena Lines fraktverksamhet i regionen. Vi ser också att stora investeringar i ny järnväg görs i öst vilket stärker vår motivation för att realisera satsningar på intermodala transporter.

Konsten att vända invanda mönster
Avslutningsvis så ger Tony Michaelsen oss ett exempel som illustrerar behovet av att använda nya transportkorridorer i öst. Idag går 30 procent av all lax som exporteras från Norge till Polen där förädlingsfabrikerna finns. Behovet är stort av att hitta hållbara transportsätt från Norge till Polen och vidare ner i Europa. Kortast möjliga sträcka går då från sydöstra Sverige, där Karlskrona redan har en väletablerad linje till Gdynia. Han avslutar här med:
– Det finns med andra ord mycket goda utvecklingsmöjligheter för Karlskrona Baltic Port, men vi måste vänja exportindustrin vid nya tankesätt och introducera den nya korridoren som ett attraktivt alternativ. Det kommer att ta tid att överbrygga invanda mönster som haft mer än ett halvt sekel på sig att frodas, men vi ser mycket positivt på framtiden och är övertygade om att vi kommer att lyckas.