Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Karlskrona ser ökade möjligheter på andra sidan Östersjön

Karlskrona är Blekinges största kommun med drygt 64 000 invånare. Orten kännetecknas av en god tillväxt under de senaste åren, då befolkningen ökar stadigt varje år. Nu är man snart på samma nivå som under 1950-talet då Karlskrona hade sin all-time-high. Börjar vi spekulera i vad som bidragit till framgångarna finner vi en stark utveckling inom såväl IT/telekom som inom industrin, samtidigt som man ser ökade möjligheter på andra sidan Östersjön.

Karlskrona har gått från traditionell försvars- och industriort till en framstående leverantör av nischade high-tech och telekomtjänster med internationella tungviktare som Ericsson och Telenor i spetsen. Blekinge Tekniska Högskola driver också på utvecklingen genom att förse näringslivet med kunskap och arbetskraft inom bl.a. tillämpad IT, miljöteknik och fysisk planering.
Samtidigt värnar man i Karlskrona givetvis om sitt arv som maritim- och industristad, med tunga aktörer som Stena Line, Kockums, Kustbevakningens centrala ledning, Dynapac och ABB i täten. Försvaret har genom marinbasen en stark förankring i området vilket bidrar till ett flertal arbetstillfällen.

En av Sveriges viktigaste hamnstäder
Karlskrona är en av Sveriges viktigare hamnstäder med c:a 400 000 passagerare som reser från Karlskrona till Gdynia årligen, plus att stora mängder gods fraktas på rutten som trafikeras av Stena Line. Det pågår nu en intressant utveckling av Stena Lines linje till Gdynia som kommer att stärka Karlskrona och Blekinge ytterligare.
– Genom Stena Lines senaste investeringar kommer vi att få två toppmoderna fartyg hit till Karlskrona, säger Carl-Axel Ottosson på näringslivsenheten. Det första fartyget kommer nu i november och det andra under våren 2011. De nya tillskotten kommer givetvis att stärka oss som hamnstad ytterligare, och besöksnäringen kommer att få ett lyft.
Örlogsstaden Karlskrona, dvs. centrala Karlskrona, har av UNESCO utnämnts till världsarv, och detta är något som man vill ta vara på för att marknadsföra kommunen. Det finns bl a ett världsarvscentrum och olika besökspaket där man kan uppleva världsarvet även från sjösidan. Nu satsas vidare på att kombinera upplevelsen med boende, exempelvis nytt hotell och camping.
– Besöksnäringen har fått en helt ny potential, nu öppnar vi portarna på vid gavel för turister. Detta innebär en helt ny marknad för tjänsteföretag inom upplevelseindustrin. Redan idag ser vi hur besöksbranschen ”tar för sig”, berättar Carl-Axel vidare.

Motorways of the Sea – EU-projekt med stor potential
Karlskrona har länge varit en viktig ort för samverkan med övriga nordiska länder, Tyskland, Polen, Litauen och Lettland. Nu arbetar man med att bygga ut infrastrukturen kring viktiga hamnar så att man via färjor kan komma ner i övriga Europa och österut.
– Genom våra nätverk har vi mycket bra kontakter och det främjar för vidare utveckling av EU-projektet Motorways of the Sea, förklarar Tore Almlöf, tillväxtavdelningen Karlskrona kommun. Framförallt ser vi att det främjar mindre aktörer som får en chans att upptäcka marknader på andra sidan havet.
Motorways of the Sea innebär för Karlskrona att man stärker länken mellan Karlskrona och Gdynia, samtidigt som man bygger ut infrastrukturen för att gods ska kunna nå hamnen på ett smidigt sätt.
– I sin helhet omfattar projektet en satsning på omkring 108 miljoner Euro. Vi stärker både hamn- och järnvägsinfrastrukturen, och på sikt kommer detta att innebära stora möjligheter för Karlskrona att göra affärer med våra grannar på andra sidan Östersjön, säger Almlöf som avslutning.