Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Katedralskolan – där tradition och samtid möts

Katedralskolan i Skara är mer än en gymnasieskola. Här skapar eleverna sin framtid tillsammans med god kamratskap och lagkänsla. Skolan vilar på hundraåriga traditioner som möter dagens moderna utbildningsformer där teori och praktik varvas för att förbereda eleverna för framtidens komplexa yrkesroller.

Trots att Katedralskolan är relativt stor med sina 1200 elever präglas skolan av en atmosfär av närhet och gemenskap, både elever emellan och mellan lärare och elever.
– Vi har satsat på kamratkänsla från början, säger rektor Marianne Perserius. Vi bygger upp teamkänsla mellan lärare och elever, det ska kännas lustfyllt att komma till skolan. Vi har utbildningar med inriktningar som passar alla, här möts elever med olika bakgrund och intressen och tillsammans skapar vi en bra mix där alla känner sig delaktiga.

Program som föder stjärnor
Hösten 2011 kommer Katedralskolan att erbjuda 12 nya nationella program samt International Baccalaureate (IB) som är en internationellt erkänd studentexamen. IB ger tillträde till fortsatta studier på universitet och högskolor i över 70 länder.
I dagens globala samhälle är IB det bra alternativ för den som intresserar sig för gränsöverskridande utbildning, och som siktar på en karriär utomlands. De flesta företag har dessutom internationella relationer idag, vilket naturligtvis bidrar till ökat intresse för internationellt gångbara utbildningar.
Estetiska programmet, bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet är exempel på välrenommerade utbildningar vid Katedralskolan. Music and production är en inriktning inom estetiska programmet som fött många stjärnor, bl.a. gruppen Timoteij som rönte stora framgångar i fjolårets Melodifestival.

En skola med anor
Katedralskolan är en av landets äldsta gymnasieskolor. Redan på 1200-talet fanns en stark utbildningstradition i Skara med prästutbildningar i anslutning till domkyrkan. På 1640-talet ansökte man om att få bilda gymnasieskolan.
Under åren har man byggt upp gedigen erfarenhet och kunskap för att utforma utbildningar av högsta kvalitet. Idag präglas skolan av ett brett utbildningsutbud där både yrkesinriktade och högskoleförberedande program finns representerade.
Skolan har dessutom byggt upp vida nätverk med skolor och organisationer över hela Europa, och kan därför erbjuda många olika utbytesprojekt. Den internationella prägeln förstärks nu till hösten då man introducerar International Baccalaureate.