Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Keolis satsar på en lokalt anpassad och miljösmart kollektivtrafik

På Keolis Sverige arbetar man för att utveckla och erbjuda en attraktiv, miljösmart och lokalt anpassad stadstrafik som gör att fler människor väljer att resa kollektivt i sin vardag.
– Vi märker ett ökande intresse för kollektivtrafik, både från trafikanter, media och politiker, säger Magnus Åkerhielm, VD på Keolis Sverige AB.

Sedan hösten 2010 ägs Keolis till 100 procent av den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis och samtidigt bytte företaget namn från Busslink till Keolis Sverige.
Busslink bildades 1999 genom en sammanslagning av SL Buss och Näckrosbuss.
– Keolis köpte 70 procent av Busslink vid årsskiftet 2002/2003 och förra året köpte vi resterande 30 procent, berättar Magnus Åkerhielm, som tillträdde posten som ny VD den 1 oktober i år. Han arbetade tidigare som ekonomidirektör på ISS i sju år.

En av världens största aktörer
Keolis är en av världens största operatörer inom kollektivtrafik och i Sverige sysselsätts cirka 6 500 anställda. Företaget finns idag representerat i Jönköping, Strängnäs, Örebro län, Stockholm, Sundsvall, Timrå, Mölndal, Partille och från och med juni 2012 även i nordöstra Göteborg.
Företagets bussar kör varje år totalt 9,3 miljoner mil och man utför cirka 265 miljoner resor årligen.
– Vi är lokalt anpassade. Det betyder att vi anpassar trafiken och linjenätet efter de behov och önskemål som kunderna i respektive stad har, säger Magnus Åkerhielm.
I Sverige bedriver Keolis bara busstrafik men Magnus Åkerhielms förhoppning är att företaget även ska kunna erbjuda andra trafikslag i framtiden. Det kan handla om både spårbunden trafik, båt eller cykel. Keolis är världsledande som spårvagnsoperatör. I till exempel Melbourne driver man världens längsta spårvagnsnät.

En miljösmart verksamhet
Att värna om miljön är något som Keolis lägger stor vikt vid. – En stor del av vår bussflotta, cirka 60 procent, drivs av förnybart bränsle. I Stockholm har vi den största bussflottan i världen som drivs av biogas, berättar Magnus Åkerhielm.
Genom att utbilda förarna i sparsam körteknik kan man minska bränsleförbrukningen med 10-15 procent.
Visionen för Keolis Sverige är att fördubbla det kollektiva resandet i varje stad där man verkar. Och företaget har redan kommit en bra bit på vägen. I Sundsvall har Keolis till exempel ökat det kollektiva resandet med närmare 30 procent de senaste åren genom att anpassa linjenätet och göra aktiva marknadsinsatser.

Större konkurrens

Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft. Lagen innebär att det blir fritt fram för Keolis och andra trafikföretag att starta kommersiell kollektivtrafik var som helst i landet. Tanken är att avregleringen ska leda till större valfrihet och fler alternativ för resenärerna, vilket i sin tur ska bidra till att fler väljer att resa kollektivt.
– Vi kan gå in och trafikera på rutter som tidigare inte varit aktuella och erbjuda attraktiva komplement till dagens linjenät. Vår vision är att växa och fördubbla resandet i varje stad vi kör i. Vår affärsidé är att bedriva en attraktiv, lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik eftersom det är stor efterfrågan på det. Det är ingen nödvändighet att vara stor, men det som är bra och väl fungerande har ofta en chans att bli större. Vi vill vara det välskötta företaget som ger våra uppdragsgivare och kunderna högsta värde för pengarna, säger Magnus Åkerhielm avslutningsvis.