Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

KMT Robotic Solutions system skapar stora konkurrensfördelar

KMT Robotic Solutions erbjuder speciallösningar inom i huvudsak vattenskärning och robotiserad bearbetning till bil- och tillverkningsindustrin över hela Europa och USA. Huvudkontor och utvecklingsavdelning finns i Michigan. Den europeiska marknaden servas via lokala kontor där Ronneby fyller en viktig funktion som producerande enhet komplett med serviceavdelning.

– Vi utför mycket kundanpassat och är en drivande aktör inom vattenskärning. Mycket av den kunskap som finns inom området har fötts här, menar VD Leif Persson.
Det som hamnar utanför kunskapsområdet vattenskärning tas ofta omhand av den amerikanska divisionen. Ronneby har en stark tradition inom just vattenskärning, mycket tack vare utveckling inom Blekinge Tekniska Högskola.
– Omkring 90 procent av allt vi gör här i Ronneby bygger på vattenskärning. Processen är helt automatiserad och arbetet sköts av robotar med sex axlar eller mer, vilket betyder att de arbetar i alla dimensioner. Detta är också nödvändigt eftersom våra maskiner bearbetar tredimensionella produkter som instrumentpaneler, golvmattor, innertak och dörrpaneler, förklarar Leif vidare.

Breddar mot vindkraft
Mycket kretsar kring bilindustrin, men inom KMT Robotic Solutions har man på senare år försökt bredda verksamheten för att bli mindre sårbara. Idag omfattas även andra delar av tillverkningsindustrin och det finns planer på att komma in på tillverkning inom vindkraftsektorn som ett komplement till Automotive.
– Fördelen med vår lösning är att våra kunder inte behöver göra stora investeringar i olika stansverktyg, våra robotar kan arbeta i alla dimensioner. Att arbeta med robotiserad tillverkning och bearbetning innebär en stor kostnadsbesparing bland annat när man tillverkar instrumentpaneler. Allt blir enklare med ett och samma system som sköter hela jobbet, säger Leif Persson.
Förutom kostnadsbesparing innebär robotiserad tillverkning även tidseffektivisering, förbättrad kvalitet och prestanda samt en klart förbättrad arbetsmiljö för människor då man slipper monotona eller tunga moment.
– När det gäller tillverkning inom vindkraft kan vi med våra robotiserade system bearbeta vingarna till turbinerna med hög precision vid första försöket. Detta är omständligt med traditionell teknik. Vår teknik förenklar med andra ord vindsnurrans tillverkningsprocess markant.

Service ett viktigt komplement
I Ronneby verkar ett 30-tal anställda. Förutom tillverkning och bearbetning med vattenskärningsteknik tillhandahåller man även reservdelar samt ser över service och underhåll. Leif Persson redogör för helheten:
– Vi har levererat över 600 maskiner och system till den europeiska marknaden. Naturligtvis ställs det höga krav på att de även ska underhållas. Förutom förbrukningsartiklar som vi har på lager här i Ronneby sköter vi även underhåll av system över hela Europa.
Huvudmarknaderna finns i Europa och delar av USA, men KMT Robotic Solutions maskiner finns och används över hela världen. När det gäller underhåll tar KMT Robotic Solutions ofta hjälp av samarbetspartners som exempelvis ABB, som har en välutvecklad och världsomspännande serviceorganisation.