Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kockums – marin teknologi i världsklass med kraftfulla spin-off effekter

Under de senaste tre århundradena har över 450 fartyg byggts vid Kockums varv i Karlskrona. Idag ägs Kockums av tyska ThyssenKrupp Marine Systems och verksamheten kännetecknas av högteknologisk utveckling av nya lösningar för ubåtsteknologi och marina ytfartyg, med flera spin-offeffekter baserade på avancerad materialteknik.

Kockums har en händelserik historia som kantas av äventyr. Med över 330 år i branschen är det oundvikligt och varvet i Karlskrona utgör en viktig del av Sveriges historia. Varvsområdet klassas också av FN som världsarv, eftersom här finns en fascinerande blandning av varvshistoria och modern skeppsbyggarteknik. Som exempel kan nämnas att torrdockan som anlades för över 300 år sedan är lika funktionell idag som då.
Byggmaterialen har varierat från ek och segelduk till stål och kompositer – men hantverkskunnandet som har gått i arv från generation till generation är fortfarande av högsta klass.

Utveckling med spin-offeffekter
Idag är Kockums ledande i världen när det gäller utveckling av ubåtsteknologi och marina ytfartyg. Utvecklingen har även genererat viktiga spin-offeffekter som i många fall varit helt avgörande för den globala utvecklingen av bl.a. materialteknik, vindkraftsindustrin, konstruktion och produktionsteknik. Ett exempel är den utveckling som kännetecknar kompositteknologin.
– Vi är en drivande aktör inom state-of-the-art kolfiberteknik. Kompositer är lätta material vars många fördelar talar för vidareutvecklingen av deras användningsområde. Som omagnetiskt, bullerdämpande och isolerande material lämpar sig komposit för framförallt överbyggnader på både civila och militära fartyg, flygteknik och andra konstruktioner med höga krav vad gäller låg vikt, hög prestanda och hållfasthet, förklarar Kockums VD Ola Alfredsson.

Ny kompositverkstad
Genom att integrera lätta material i fartygskonstruktionen uppnås en effektivare drift med lägre bränsleförbrukning, något som är särskilt viktigt med tanke på klimatfrågan. Efter sommaren levererade Kockums sin första CarboCAT som fått namnet CarboClyde, en katamaran byggd med kolfiberteknik och anpassad för underhåll av vindkraftverk till sjöss. I samband med dopet av CarboClyde annonserade Kockums också att man tänker bygga en ny kompositverkstad i Karlskrona.

Utveckling inom den gröna energibranschen
Från ubåtsområdet kom utvecklingen av Stirlingmotorn – en motor som inte behöver luft för att fungera. Förutom att de används för ubåtars framdrivningssystem integreras Stirlingmotorerna nu även i solenergianläggningar.
– Solenergisystem som baseras på samma teknologi som den för Stirlingmotorerna skulle kunna ersätta solpaneler med mycket god effekt, menar Alfredsson. Svenska bolag utvecklar nu produkter för världsmarknaden baserat på vår teknologi. Svenska innovationer håller och är framträdande ur globalt perspektiv, vilket också är en av våra främsta konkurrensfördelar.