Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Komatsu Forest effektiviserar med ”Komatsu Way”

Komatsu Forest har vidareutvecklat och företagsanpassat LEAN-konceptet och har genom en gemensam kraftansträngning lyckats behålla merparten av personalstyrkan trots krisen. Under en tuff period, då framförallt för svensk exportindustri, har Komatsu Forest satsat på kompetensutveckling och strategiska utbildningsinsatser. Resultatet är en förstärkt organisation som med stor positivism ser fram emot nästa högkonjunktur.

Komatsu Forest tillverkar Valmets skogsmaskiner i Umeå. Man är pionjärer och ledande på området maskiner för högmekaniserat skogsbruk och står för en stor del av världsmarknaden dock med tyngdpunkt på Norden och Europa.

Japansk tillverkningsfilosofi och svensk skogskompetens
Den svenska basnäringen, däribland skogsbruket, är bland de första som känner av konjunktursvängningar. Det gäller både upp- och nedgångar.
– Vi ser en stadig tillväxt nu som troligtvis kommer att blomma ut under nästa år, berättar Roland Lundqvist, Marknadschef vid huvudkontoret för Komatsu Forest. Under krisen såg vi att vi hade en alldeles för stor kostym i jämförelse med marknadens efterfrågan. Vi behövde minska personalen, men beslöt också att under krisen arbeta med LEAN-principer och kompetensutveckla personalen.
Att behålla kompetensen in-house har varit och är fortfarande en central del av verksamheten för Komatsu Forest. Det finns även en stark ambition att integrera effektiviseringsarbetet, som man efter japansk tillverkningsfilosofi naturligtvis kallar ”Komatsu Way”.
– Detta är en kraftansträngning från vår sida, där vi lagt ner ca 38 000 arbetstimmar på att utbilda personalen. LEAN-konceptet har fått en förstärkt innebörd tack vare våra japanska ägare, och jag vågar påstå att en av våra främsta styrkor som global aktör är att vi kombinerar japanskt kunnande gällande effektiv tillverkning med svensk skogskompetens.

Kundnytta i alla led
Som den viktigaste delen av LEAN arbetar man mycket med kundperspektivet. Naturligtvis är vår slutkund som kör maskinen den viktigatse personen, men alla i produktionsledet fram till detta har en kund, och kundperspektivet är lika viktig oavsett om det handlar om en servicetekniker, en extern leverantör eller en kollega internt.
– Vi strävar efter kundnytta i allt vi gör. Den dagen man förlorar focus på att kunden är viktig kan man lägga ner verksamheten, hävdar Roland Lundqvist med eftertryck.

Ökad potential i tillväxtländer
Japanska Komatsu är en global koncern med brett kunnande inom tunga fordon och entreprenadmaskiner. Här utgör skogsmaskinerna en naturlig del. Sverige är traditionellt ett skogsland med en av världens mest utvecklade skogsnäringar. Nu skapas även tillväxt i länder som Ryssland, Brasilien och Kina, med stor tillväxtpotential för Komatsu Forest som naturlig följd.
– Vår huvudmarknad är fortfarande Norden, men vi ser en ökande tillväxt i övriga Europa samt resten av världen, kommenterar Lundqvist.

Basindustrin erbjuder hi-tech arbeten
För att möta kraven från en global marknad krävs en ökad kompetens och nyrekrytering inom basnäringen. Industrin bär dessvärre ofta med sig ett felaktigt rykte om att arbetet är tungt och otillfredsställande på flera sätt. Detta är en skev bild av den moderna svenska industrin, som i själva verket utgör en högteknologisk arbetsplats där nya innovationer styr utvecklingen.
– Komatsu Forest tillverkar högteknologiska produkter. En modern skogsmaskin styrs av ett antal datorer, vilket innebär att den som kör maskinen sitter i en hi-tech miljö. Här behöver skogsbruket unga välutbildade förare. Detsamma gäller för montörerna och teknikerna som arbetar med att skapa maskinen. En mycket viktig grupp är serviceteknikerna som håller maskinerna igång. Vår bransch erbjuder intressanta framtidsyrken både inom tillverkningen och skogsbruket som fler unga borde våga prova på. Jag tycker att det är viktigt att man börjar sprida budskapet ute på gymnasie- och högskolor, säger Roland Lundqvist avslutningsvis.

Maria Lind