Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Kommunalt fastighetsbolag bygger glasmuseum

Emmaboda Fastighets AB, EMFAB, har ett helhetsuppdrag när det gäller att förvalta, hyra ut och utöka beståndet av kommersiella fastigheter i Emmaboda. EMFAB har också en central roll när det gäller att locka fler företag till kommunen genom att kunna erbjuda attraktiva lokaler för etablering.

Ivan Lindmark är VD för både EMFAB och det kommunala bostadsbolaget Emmaboda Bostads AB. Fastighetsbolaget har ca 50 000 m2 yta fördelat på 21 fastigheter runtom i kommunen.
– Vi söker utveckla det kommersiella beståndet hela tiden för att ligga i framkant. Vi vill främja ett gott företagsklimat i Emmaboda. För att kunna serva våra företag på bästa sätt krävs att vi är lyhörda och kan agera snabbt, understryker Lindmark.

Nytt glasmuseum i Boda
Just nu pågår ett omfattande arbete med tillgängliggörande och ombyggnad av lokaler inför invigningen av Emmabodas nya glasmuseum. Det omfattande arbetet ska färdigställas strax innan sommaren med både galleria och visningslokaler för glaskonst. Museet ska ligga i glasbruksorten Boda, utanför Emmaboda tätort.
– Vi har ett fördelaktigt läge mitt i Glasriket, att ta tillvara på den möjligheten ser vi som en självklarhet. Vi ska även verka för övrigt näringsliv, och gör det i nära samverkan med kommunen, berättar Ivan Lindmark.
Vi arbetar nära våra hyresgäster och investerar för att anpassa lokalerna efter deras respektive verksamheter. Vi har även tillgång till mark och kan därför projektera för nybyggen vid behov.

Spännande framtid mitt i Glasriket
Emmaboda har knappt 10 000 invånare och antalet besökare per år förväntas bli betydligt större än antalet invånare i kommunen.
– När vi är klara med Boda kommer vi att fokusera på att rusta för upplevelser kring andra anrika glasbruk. Vi har ett arv att förvalta här i regionen, det finns stora möjligheter för driftiga entreprenörer att etablera sig här i samband med att vi tillsammans bygger upp en stark attraktion kring Glasriket, berättar Ivan Lindmark vidare.
De närmaste åren kommer att bli spännande för Emmaboda, inte minst med tanke på den omfattande upprustningen av infrastrukturen där Emmabodas inflytande som knutpunkt mellan sydöstra Sveriges tre främsta städer kommer att öka.
– Järnvägens upprustning innebär nya möjligheter, både för etablerade och nya företag här i Emmaboda. Vi ser mycket positivt på framtiden och rustar för fullt, säger Ivan Lindmark som avslutning.