Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Kommunen som är bäst i Östergötland vad gäller företagens ekonomiska tillväxt.

Boxholms kommun i Östergötland har ett expansivt och dynamiskt näringsliv och den kommunala servicen för näringslivet och invånarna är mycket väl utbyggd. Stål- och träindustri samt industri inom automatiska lager dominerar näringslivet men det finns också ett stort antal mindre företag som blomstrar och bidrar till kommunens positiva utveckling. Kommunen har en gynnsam geografisk placering med mycket bra kommunikationer. Med pendeltåget når man många större städer som Linköping och Norrköping på relativt kort tid. Till Linköping tar det exempelvis endast 30 minuter med tåg. Det är även nära till E4:an. Bredband via fiber är också mycket väl utbyggt såväl i tätorten Boxholm som på landsbygden.

-Att locka enskilda företag är en sak, men att få dessa att stanna och utvecklas är något helt annat, säger kommunens näringslivsutvecklare Fredrik Svaton. -Det är glädjande att vi har fått en kvittens om att vårt arbete med näringslivet är på väg åt rätt håll genom genomförda undersökningen gjord av Företagarna i samarbete med affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. -Undersökningen 2011 visar att Boxholms kommun är vinnare i Östergötland vad gäller den ekonomiska tillväxten bland företagen under åren 2009 och 2010. Boxholms kommun hamnar på plats 31 i Sverige. I tre av de fyra kategorierna rankas kommunen på den övre halvan. Bäst lyckas man i kategorin resultat där man haft den femte högsta tillväxttakten i riket. Men Fredrik säger vidare att det är viktigt att arbetet med att utveckla näringslivet fortsätter lika intensivt och fokuserat som förut för att kunna skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt.

-I kommunen finns mycket goda förutsättningar att lyckas med en nyetablering. Till förfogande finns god tillgång till lokaler och industrimark för de lite större företagen som vill hålla en lägre kostnadsnivå fortsätter Fredrik.
Attraktiv boendemiljö
-För de styrande inom kommunen har det alltid varit väldigt viktigt att alla invånarna trivs, fortsätter Fredrik. -Detta förhållningssätt har bl.a. resulterat i ett mycket väl utbyggt fritids- och kulturliv. -I kommunen finns bl.a. simhall, Digital 3D-bio, sporthall, ridhus, och golfbana. -På vintern finns det t.o.m. tillgång till ett 2 km konstfruset skidspår. -Förutom detta har våra kommuninvånare den storslagna naturen in på knuten. Det är nära till Sveriges 18:de största sjö, Sommen, som är en klarvattensjö med ca. 300 öar. -Hus- och tomtpriser ligger långt under lite större städer och ger ett mycket prisvärt boende. De goda kommunikationerna ger möjlighet till bekväm arbetspendling till många större städer.

Nyligen har attraktiva och natursköna villatomter tagits fram som ligger centralt i Boxholm med utsikt över Svartån. Det tar endast 5 minuter med cykel till pendeltågsstationen berättar Fredrik vidare.