Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Komplett leverantör till försvarsindustrin

De senaste fem åren har varit mycket händelserika för KPV Teknik i Karlskoga. Efter ett generationsskifte som genomfördes 2015 har företaget breddat både verksamhetsområde och kundbas. En stark tradition lever samtidigt vidare, grunden utgörs fortfarande av skärande bearbetning av metalliska och ickemetalliska material, och huvudkundgruppen är fortfarande försvarsindustrin.

Karlskoga kan med rätta benämnas som försvarsindustrins huvudstad i Sverige. Många innovationer som utvecklats inom försvarsindustrin härstammar från Karlskoga, och flera av försvarsindustrins främsta leverantörer har fortfarande sin utveckling och tillverkning kvar i regionen.

Samverkar med storbolag
KPV Teknik är en viktig underleverantör och samarbetspartner till internationella storbolag som Saab och BAE Systems. Det handlar uteslutande om kunder som ställer höga krav när det gäller precision, kvalitet, produkt- och leveranssäkerhet. KPV Teknik har specialiserat sig på korta serier och prototyptillverkning av produkter som oftast har lite högre värde.
Tack vare samarbetspartners i närområdet kan KPV Teknik erbjuda en komplett leverans av detaljer som svarvats, bearbetats, härdats och ytbehandlats. Dessutom kan man tack vare en bred maskinpark och en gedigen kompetens hos medarbetarna ställa om den egna produktionen snabbt, vilket är ett måste idag.
– Kunderna uppskattar att vi kan hålla korta leveranstider och att vi alltid är flexibla och villiga att ställa upp när det gäller. Vi kan ta en produkt hela vägen från ritning till produktion, och det gör oss konkurrenskraftiga idag när marknaden är global, säger Emil Gherghel, nuvarande vd som tillhör andra generationen i familjeföretaget.

Värdesätter IP och innovation
Det är nästan aldrig samma produkt som tillverkas dag efter dag i KPV Tekniks anläggning. Det ger en stor variation på arbetet vilket uppskattas av medarbetarna. Eftersom försvarsindustrin är den främsta kundgruppen är det mycket hemlighetsmakeri kring produkterna, och ibland vet den som tillverkar en komponent inte riktigt var den kommer att hamna. Det ger en spännande infallsvinkel för alla som jobbar med tillverkningen, tycker Emil Gherghel.
– Även om vi skulle kunna ana var detaljen ska användas så är det inget vi kommer att spekulera i eller sprida vidare. Vi värnar om kundens integritet, vi förstår värdet av IP och vi värdesätter innovationer. Vi levererar även en del till pappersbruk i regionen, och även här håller vi en hög nivå på såväl tillverkning som kundbemötande.

Erkänt effektiv leverantör
När det gäller att se till helheten är det få som kan leverera lika snabbt som KPV Teknik.
– Vi är erkänt effektiva när det gäller fåstyckstillverkning med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Dessutom klarar vi det till konkurrenskraftiga priser. Vi ska fortsätta utvecklas tillsammans med kunder inom försvars- och pappersindustrin i regionen och i Sverige, avslutar Emil Gherghel med.