Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Kondens vållar skador för miljarder varje år

Kondensskydd och Ekonomistål är två familjeägda företag med verksamhet i Kil. Ekonomistål Lennart Olsson AB grundades 1990 och två år senare, 1992, startades Kondensskydd.
Verksamheten drivs av Lennart Olsson och hans son Anders Olsson.

Ekonomistål Lennart Olsson AB levererar varmförzinkad pannplåt, (eller ”galvad plåt”, som man föredrar att kalla den) aluzink och standardkulörer som tegelröd, vinröd, svart, blyertsgrå, zinkgrå, ärggrön och silvermetallic. Företaget tillverkar även kompletta beslag för bland annat nock och gavel. Man använder polyesterfärg för pannplåten som är ett mer hållbart och miljömässigt bättre alternativ än exempelvis plastisol.

Konisol kondensskydd
Rostangrepp, mögel och röta är skador som ofta har sin grund i kondensbildning. Konisol kondensskydd hjälper till att undvika problemet.
Företaget Kondensskydd i Karlstad förfogar över en anläggning som är helt automatiserad och har en hög kapacitet. Här kondensskyddas alla typer av profilerad byggplåt av såväl stål som plast och aluminium.
Innan konisol appliceras rengörs all byggplåt grundligt, vilket ger en avsevärd kvalitetsförbättring vad gäller bindemedlets förmåga att fästa i byggplåten. Bindemedlet sprutas på i ett jämnt lager, sedan skjuts nylonfibrerna fast på elektrostatisk väg, vilket gör att fibrerna ställer sig vertikalt mot beläggningsytan och får en jämn spridning.

En nödvändighet
– Kondensskydd är en nödvändighet i en oisolerad byggnad. Har man inte kondensskydd på plåten så får man dropp och andra olägenheter, varor kan bli förstörda och maskiner kan bli rostiga. Vårt kondensskydd tar upp 400 gram per kvadratmeter, vilket är mycket, säger Lennart Olsson.

Kondensskydd vänder sig mot svenska byggplåtsprofilerare och bland stora kunder kan nämnas Plannja, ArcelorMittal, Borga Plåt i Västergötland och Lindab. Slutkunderna finns i både Sverige, Norge, Danmark och de baltiska länderna.
Konisol fungerar i alla typer av byggnader, till exempel maskinhallar, lagerlokaler och garage.
– Vi levererar också mycket till idrottsanläggningar. Fotboll spelas ju nästan året runt och man behöver kondensskydd på läktarna. Vi har till exempel levererat till Ullevål i Oslo och Olympia i Helsingborg, berättar Lennart Olsson.

Kondensskydd i Kil är det enda företaget i Sverige, som tar emot plåt för legobehandling.
– När det gäller framtiden så vill vi bibehålla våra marknadsandelar. Vi kan dock inte påverka försäljningen utan där är vi i händerna på hur mycket våra kunder säljer, säger Lennart Olsson.
Kondensskydd sysselsätter åtta anställda plus tre extra under sommaren.