Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Konecranes lyfter kundernas verksamhet till nya höjder

Den globala koncernen Konecranes har funnits i Luleå sedan 1985. Med en stor nypa nytänkande och ett särpräglande innovationsdriv har Konecranes utvecklats till en av världens mest framgångsrika koncerner gällande kranar av alla slag – från enklaste möjliga lyftutrustning till stora industrikranar.

Konecranes fortsätter att leva upp till sin slogan: Vi lyfter inte bara föremål, utan hela företaget. Konecranes är nämligen en av världens främsta tillverkare av lyftutrustning och leverantör av produktivitetshöjande lyftlösningar.
Den svenska verksamheten präglas av en stark organisation, framförallt inom service och underhåll av alla typer av lyftutrustning inom framförallt verkstads- och processindustrin, gruvor och hamnar.
Hans Lindmark ansvarar för Konecranes verksamhet i Sverige på rikstäckande nivå sedan ett år tillbaka. Han berättar att verksamheten fortsätter att expandera, och att man trots lågkonjunkturen sett en relativt stadig tillväxt även under senare år.

Stark serviceorganisation
Konecranes har idag över 10 000 anställda världen över, och arbetar i huvudsak inom de tre affärsområdena Equipment (som avser tillverkning av lyftutrustning), MTS (Machine Tool Service) som servar maskiner samt kranservice. Service och underhåll utgör den största delen, här växer man också snabbast.
– Vi har idag 170 tekniker över hela Sverige som arbetar enbart med service och underhåll, kommenterar Hans Lindmark.
Konecranes har varit med och moderniserat och effektiviserat avancerad industriell produktion världen över. På nationell nivå har Konecranes avtal med bl.a. LKAB, där man ser till helheten och sköter service och underhåll av maskinparken. En annan långsiktig samarbetspartner är SSAB, som bland annat använder en automatiserad kranlösning från Konecranes för att hantera stål som bearbetas i masugnarna.

Moderniserar och effektiviserar värdefull utrustning
Inom Konecranes finns specialistkompetens som är svår att hitta någon annanstans. En stor del av underhållsverksamheten innefattar modernisering av äldre men fortfarande funktionell och värdefull utrustning.
Att det handlar om kranar av hög kvalitet visar det faktum att Konecranes ofta renoverar lyftdon som varit i bruk i kanske 50 till 60 år. Man behåller kranstommen men installerar modernare utrustning för att göra arbetet säkrare, enklare och effektivare.
Produktutvecklingen sker vid det globala huvudkontoret i Finland, man har bl.a. tagit fram en fjärrstyrd funktion som detekterar fel i ett tidigt skede. Genom Remote Access Control rapporteras begynnande fel in och man kan sätta in lämplig åtgärd och således undvika driftsstopp som i vanlig ordning kostar mycket pengar.

Allt att vinna på utökad service
Förutom stora aktörer som LKAB och SSAB samarbetar Konecranes med pappersbruk runtom i landet, aktörer inom verkstads- och processindustrin samt ett antal skeppsbyggare och hamnar.
– Jag tror att vi vinner mycket på att hela tiden förbättra vårt servicekoncept. Målet är att dubbla den svenska verksamheten, och jag tror det är fullt möjligt mycket tack vare den starka serviceorganisationen, menar Hans Lindmark.
Förutom Luleå har Konecranes ytterligare ett antal kontor i regionen: Umeå, Skellefteå, Gällivare och Kiruna. Det finns planer på vidare geografisk expansion i Sverige, med fler lokala kontor landet över. Totalt i Sverige finns Konecranes på 21 orter.