Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Konferens på Gammelkroppa – ta chansen att arbeta i en kreativ arbetsmiljö mitt i det värmländska skogslandskapet

Gammelkroppa skogsskola utgör en viktig resurs för hela Värmland med omnejd. Skolan erbjuder skogsteknikerprogrammet på högskolenivå och Gammelkroppa har blivit ett välkänt varumärke inom skogsbranschen då man också erbjuder vidareutbildning för yrkesverksamma inom skogsnäringen. För att lyfta verksamheten ytterligare bjuder Gammelkroppa på fantastiska konferensmöjligheter mitt i en inspirerande skogsmiljö.

Vid Gammelkroppa skogsskola finns utbildningar för alla som verkar inom skogsnäringen – från skogliga tjänstemän och planerare till entreprenörer och deras anställda. En starkt bidragande faktor till att Gammelkroppa lyckats skapa en framgångsrik tillväxt under åren, skogsskolan har en lång historia med rötter som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet, är att man tidigt insåg värdet i att vara flexibel och kunna skapa värden i kompletterande verksamheter.

Höjer utvecklingspotentialen i skogsbruket
Redan på 1960-talet började Gammelkroppa erbjuda fortbildning för yrkesverksamma inom skogsnäringen. En verksamhet som består och utvecklas än idag.
– Vi får deltagare från hela Sverige, både för skogsteknikerutbildningen och för våra fortbildningskurser, poängterar rektor Peter Stejmar. En kurs som lockat många deltagare är vår nya kurs Intensivkursen i skogsbruk och mångbruk, som är delfinansierad av EU. Kursen vänder sig bl.a. till den som vill utveckla ett lönsamt mångbruksföretag med t.ex. sin skogsfastighet bas, det kan vara med skogsplaneringstjänster åt skogsbolagen, andjakt, stuguthyrning, vedförsäljning mm.. Det är bara fantasin som sätter gränser. Vi arbetar med alla tänkbara perspektiv för att höja utvecklingspotentialen.

Allt för en lyckad konferens
Ett annat exempel på Gammelkroppas mångsidighet är konferensverksamheten som byggts upp sedan slutet av 1980-talet. Stora fortbildningsvolymer gjorde att man under flera decennier satsade på utbyggnad av skolans lokaler. När behovet av fortbildning med tiden blev mindre valde skolledningen att satsa på ytterligare en verksamhet och då var konferens ett givet val.
Här finns allt man kan tänkas behöva för att arrangera en lyckad konferens – från modern mötesteknik till komfortabelt boende. Dessutom bjuder läget mitt i det värmländska skogslandskapet på en kreativ och inspirerande arbetsmiljö.
– Vi bjuder på aktiviteter för våra konferensgäster som kanotstafett, vildmarksspa, vedbastu och riktig badtunna. Man kan exempelvis boka in en helkväll med aktiviteter som avslutas med grillbuffé ute i naturen eller en supé med viltkött i vår välrenommerade restaurang, ett omtyckt arrangemang, berättar Peter Stejmar vidare.

Utvecklar fler verksamhetsgrenar för framtiden
För att kunna fortsätta driva en lukrativ affärsverksamhet vid sidan av utbildningarna arbetar Gammelkroppa med kontinuerlig utveckling. En ny verksamhetsgren är jakt, där Gammelkroppa i samverkan med Stora Enso tagit fram jaktaktiviteter för virkesleverantörer. Det började med att man planterade ut änder, och nu vill man gärna utveckla konceptet ytterligare mot skogsfågel och älg.
– Vi har tillgång till fantastiska naturresurser här i området med genuina värden som går att integrera i vår verksamhet ännu mer. Vi kommer alltid att arbeta för att ligga i framkant och vara en resurs för regionens och övriga Sveriges skogsbruk, konstaterar Peter Stejmar som avslutning.