Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Konsulterna bakom Falkenberg kommuns största investering

Expansionsbenägna Sköld & Forsberg byggkonsult är med och utvecklar flera nya landmärken i Halland. I Falkenberg är den nya stadsdelen Bacchus en av de mest omtalade förvandlingarna på många år, liksom nya kunskaps- och kulturcentrum Argus som byggs mitt i centrum.

Sedan entreprenörerna Niklas Grip och Bozo Lukanovic tog över Sköld & Forsberg byggkonsult för knappt åtta år sedan har omsättningen mer än fördubblats. Tjänsteutbudet är fortfarande uppbyggt på projektering, arkitektritning, konstruktionshandlingar, bygg- och projektledning, kontrollansvar samt besiktningar. Det är de aktuella projektens karaktär som sätter standard för hur bolaget kommer att utvecklas framöver.
– Vi har lyckats få in flera prestigeprojekt och det leder i sin tur till att vi får fler förfrågningar för liknande uppdrag. Vi har lyckats bygga upp ett starkt varumärke med Sköld & Forsberg byggkonsult och det är vi naturligtvis väldigt stolta över, säger Niklas Grip.

Från ritning till färdig byggnad
När Niklas Grip och Bozo Lukanovic tog över företaget hade de redan från början en tydlig strategi, nämligen att vara med hela vägen från skiss till färdig och besiktad fastighet. Kompetensen har byggts upp enligt strategin med resultatet att även personalstyrkan fördubblats på kort tid.
– Att det inom företaget finns kompetens inom alla moment från ritning till färdig byggnad är något som de flesta beställare uppskattar idag. Våra kunder finns såväl inom offentlig sektor som den privata med flera av regionens största fastighetsägare representerade. Vi kan och vill vara deras förstahandsval, säger Bozo Lukanovic.
Utöver rätt kompetens så är det viktigt att även vara tillgänglig när kunderna söker kontakt. Tillgängligheten är något som många andra går bet på, men på Sköld & Forsberg byggkonsult strävar man efter enkla, snabba kontakter utan krångel.

Med i prestigeprojekt
Att kunderna uppskattar en partner som förstår deras vardag och som finns där som ett stöd genom hela byggprocessen är tydligt om man ser till antalet återkommande kunder. En av dem är Falkenbergs kommun, som senast anlitat Sköld & Forsberg byggkonsult för konstruktion, byggledning och kontrollansvar i projektet nya kunskaps- och kulturcentrum Argus.
– Argus är Falkenberg kommuns största enskilda investering någonsin så det är verkligen ett fint betyg för oss att få vara med i utvecklingen här, kommenterar Niklas Grip.
Samtidigt utvecklas den nya stadsdelen Bacchus på en konstgjord halvö i centrala Falkenberg. I den första etappen ska fyra flerbostadshus byggas och Sköld & Forsberg byggkonsult har tagit fram samtliga konstruktionshandlingar för projektet, och är även kontrollansvarig enligt PBL. Det är den här typen av projekt som visar var Sköld & Forsberg byggkonsult vill profilera sig.