Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Kontek – ett 70-tal specialister som fokuserar enbart på lön

Kontek Lön AB i Ljungby är ett specialistföretag med flexibilitet och bredd. Företaget förpackar sin kunskap inom lön i olika erbjudanden. Sedan många år arbetar man med såväl programvaror och utbildningar som support inom löneområdet. För några år sedan startade Kontek upp ett nytt affärsområde för outsourcing. Där man för kortare eller längre perioder kan lägga ut hela sin lönehantering.

Att lämna bort hela eller delar av löneadministrationen kostar betydligt mindre än man kan tro. Kontek erbjuder kostnadseffektiva lösningar som skräddarsys efter vad kunden verkligen behöver, på så vis behöver man aldrig oroa sig över onödiga kostnader eftersom det som levereras är precis det som efterfrågas.

Skiljer sig från mängden
Familjeföretaget Kontek etablerades i Stockholm redan 1934 och drivs idag av tredje generationen. De senaste åren har man satsat extra mycket på tillväxt lokalt i Ljungby, en spännande resa med tanke på Ljungbys traditionella näringslivsstruktur med mycket industriföretag och tillverkning.
– Vi skiljer oss från de flesta andra företag här på orten, konstaterar Maria Ericsson, VD på Kontek. Ljungby är framstående inom tillverkning, teknik och export, det vi levererar är tjänster och programvaror inom hela löneprocessen. Vi paketerar kunskapen på ett sätt som är lätt att ta till sig. Genom systemstöd, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi de lösningar som våra kunder behöver, för att kunna genomföra ett effektivt och säkert arbete i sin löneprocess.

Kommer närmare kunderna
Kontek finns idag förutom i Ljungby även i Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla lönefunktioner, produktutveckling, support och utbildningsinsatser finns vid huvudkontoret i Ljungby. De lokala kontoren har etablerats för att företaget ska kunna komma närmare kunderna. På lokalkontoren finns idag säljare, utbildare och konsulter.
– Vi är ständigt på jakt efter duktiga lönekonsulter och rekryterade åtta nya medarbetare under 2010, vilket var extra roligt med tanke på att lågkonjunkturen var påtaglig här i kommunen. Vi kommer att behöva nyanställa ytterligare och ser en viss utmaning i att hitta kompetent personal. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter, vi står oss uppenbarligen under konjunktursvängningar, berättar Maria Ericsson vidare.

Sköter allt inom lön
Totalt inom Kontek verkar ett 70-tal specialister som enbart fokuserar på lön.
– Vi fortsätter att utveckla våra tjänster inom löneområdet, vi satsar på tillväxt för att bättre kunna serva våra kunder, understryker Maria Ericsson. Sedan några år tillbaka är ousourcing en viktig del av vår verksamhet, fortsätter Maria.
Väljer man att outsourca till Kontek så sköter de allt från löpande lönebearbetning till årsskiftesrapporter och semesteruppdateringar. Experterna är uppdaterade i gällande lagar och avtal, oavsett bransch eller typ av verksamhet. Mycket personligt engagemang tillämpas där alla kunder har en utsedd kontaktperson med hög kunskap om just det företaget för att säkerställa hög kvalitet i allt Kontek erbjuder.