Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Korrespondensgymnasiet erbjuder möjligheter för högpresterande elever

Torsås är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Här finns flera stora internationella företag, aktörer som ofta även är världsledande inom sina respektive branscher. Torsås är en kunskapsintensiv kommun med specialistkompetens som är svår att hitta någon annanstans. I Torsås finns även en annorlunda gymnasieskola, Korrespondensgymnasiet, den enda skolan i landet som erbjuder gymnasiestudier helt på distans.

Korrespondensgymnasiets profil är unik. Hållbar utveckling knyts in under hela utbildningen, oavsett program. Skolan erbjuder fyra program med inriktningarna ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora. Förutom de fyra gymnasieprogrammen så erbjuder man även komvuxkurser.

Ökat intresse för distansstudier
Intresset för att bedriva studier på distans ökar kraftigt. Kanske för att världen kommer närmare, arbetsmarknaden har blivit global. Föräldrar som får arbete utomlands vill naturligtvis ta med hela familjen, men samtidigt är det svårt att rycka upp rötter och avbryta barnens skolgång.
Korrespondensgymnasiet erbjuder möjligheten att tillgodogöra sig en fullgod gymnasieutbildning, antingen helt nätbaserat eller på plats på skolan. En kombination av båda är också möjlig.

Kommun och näringsliv i samspel
Korrespondensgymnasiet är en kommunal skola som drivs i nära samverkan med näringslivet. Redan 1898 startade H S Hermods den första distansutbildningsplattformen för vuxna som ville läsa gymnasiekurser hemifrån. Torsås kommun har alltid varit en föregångare vad gäller just distansstudier, och då kommunen etablerade Korrespondensgymnasiet 1958 gjordes det i nära samråd med Hermods. Arvet lever kvar idag, Hermods lärare sätter bland annat betygen.
– Genom att vi erbjuder distansstudier så öppnar vi nya möjligheter för en större målgrupp. Skälen till varför man väljer att läsa på distans skiftar, men vi vet exempelvis att 80 procent av våra studenter har valt oss efter att ha provat traditionella gymnasiestudier, berättar rektor Bertil Tjerneld.

Annorlunda inriktningar
Korrespondensgymnasiet har satsat på ett idrottskoncept som gynnar elever som vill kombinera sina gymnasiestudier med elitidrott. Man har även en scenisk inriktning där elever från samhällsvetenskapliga respektive naturvetenskapliga programmet kan välja att fördjupa sig inom musik och teater.
– Vi uppmuntrar även entreprenörskap, och har flera elever som driver framgångsrika företag samtidigt som de läser in sin gymnasiekompetens. Vi erbjuder verktygen, den höga prestandan står eleverna själva för, poängterar Bertil Tjerneld.

Framtida miljösatsningar
Hållbar utveckling hör till skolans profil. Nyligen har man etablerat ett samarbete med Högskolan på Gotland, som bedriver framstående forskning kring hållbar utveckling och då framförallt vindkraft.
– Miljö och klimatfrågor är aktuella överallt, vi tycker det är oerhört viktigt att visa upp den breda kompetens vi har på skolan när det gäller dessa viktiga samhällsfrågor. Inom några år kommer vi i nära samverkan med både kommun och näringsliv att genomföra en stor miljömässa här i Torsås för att illustrera våra ambitioner för framtiden, avslöjar Bertil Tjerneld avslutningsvis.