Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Kort leverans- och byggtid- det är Prefab Betong

Efter många år i branschen tog Morgan Frejd steget fullt ut. Han ville testa sina egna idéer om en resurssnål och effektiv produktion för stort. År 2006 startade han företaget Vimmerby Prefab Betong. Satsningen har varit lyckad. Nu står Prefab Betong redo med de resurser som krävs för att möta marknadens utmaningar.

Det blev en flygande start för företaget. Under en och samma period lyckades Morgan Frejd med att både upprätthålla leveranserna och att bygga nya lokaler. Till sin hjälp hade han en smart planering och gott stöd från kunder, personal och samarbetspartners. I dag är Morgan Frejd ensam ägare till företaget. Han berättar att företaget omsätter 26 miljoner och har mellan 4–19 personer anställda.
– Vi är ett litet flexibelt företag med riktigt bra material. Prefab Betong levererar betong element till lantbruk, industrier och villor. Alla anställda tar ett stort ansvar och det är en liten personalomsättning. För oss var 2009 ett lite lugnare år, men nu är det full fart.

Egna ritare
När kunden vänder sig till Prefab Betong finns egna ritare att tillgå. Med kundens egna idéer i fokus bygger Prefab Betong personliga hus för livets olika skeden. Företaget är med kunden hela vägen – från start till mål. Tack vare Prefab Betongs kompetenta och erfarna personal blir arbetet snabbt och enkelt utfört. Företaget ombesörjer även transporten och monterar på plats. Eftersom betong är både resurssnålt och kostnadseffektivt kan Prefab Betong erbjuda förmånliga priser till sina kunder. Vidare kan nämnas att betongen kunderna köper är av hög kvalité. Enbart certifierat grus och betong används. Under produktionen genomförs en noggrann egenkontroll med checklistor och avvikelserapportering, för att säkerställa att kvalitén är den bästa.

Bra material
Betong är både vackert och underhållsfritt och smälter väl in i en lantlig miljö. Andra fördelar med betong är bland annat lång livslängd och snabb byggtid. Prefab Betong sätter i regel upp en normalstor ladugård på en dag. Betong passar bra till balkonger och är dessutom brandsäkert.

När betong används sätter man först upp väggarna, därefter gjuts golvet mot väggarna. Det här rationella sättet att bygga på innebär att det blir tätt mellan väggar och golv. Ytan som gjuts in i betongen, är viktig för byggnadens karaktär, och har lika lång livslängd som resten av betongväggen. Vill man måla på väggen går det utmärkt. Specialfärgen som används håller väldigt länge och tål högtryckstvätt Rappade väggar däremot, kräver mycket mer underhåll. Det går också bra att tapetsera på insidan mot den släta ytan, det kräver bara ett visst underarbete. Väljer kunden ändå att bygga i ett annat material finns det printar att hyra. Betongen tål också alla de högt ställda krav som ställs på vårt boende idag. Exempel på detta är behagligt att vistas i, miljöriktigt, ekonomiskt och lättskött. Byggnaden ska dessutom smälta in i kringliggande miljö. Välkommen till Prefab Betong