Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Korta väntetider för patienter i Gävleborgs län

Landstinget Gävleborg kan erbjuda mer än 80 procent av patienterna vård inom 60 dagar. Därmed är väntetiderna till en operation bland de kortaste i landet.
– Vi har jobbat mycket med tillgänglighetsfrågor för att korta väntetiderna och det har vi lyckats bra med, säger landstingsdirektör Svante Lönnbark, som är ansvarig för hälso- och sjukvården i länet.

Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård samt för stora delar av länets kulturliv och kollektivtrafik.
Landstinget driver också folkhögskolor och medverkar i det regionala samarbetet samt i forskning och utvecklingsarbete.
Landstinget Gävleborg ansvarar för att alla invånare i Gävleborgs län får den vård och tandvård de behöver. Vården planeras utifrån kunskap om invånarna, deras ålder och hälsa. Utbudet omfattar allt från telefonrådgivning till specialistinsatser vid länssjukhuset eller om vård måste ges vid något av universitetssjukhusen.

En självklar del
– Allmänheten ser Landstinget som en självklar del i sjukvården. Folk uppskattar att vi är lätta att nå på telefon och att vi är lättillgängliga, säger Svante Lönnbark.
Politikerna bestämmer landstingets budget, mål och organisation. Till sin hjälp har de tjänstemän som arbetar inom olika förvaltningar och som bland annat tar fram underlag inför beslut och följer upp beslutade förändringar.
Koncernledningen, som leds av Svante Lönnbark, har sitt fokus på strategiska frågor samt operativ ledning av hälso- och sjukvården.

Ett gott resultat
I dagsläget kan Landstinget Gävleborg inom 60 dagar erbjuda 81 procent av patienterna ett första besök och 83 procent operation/behandling.
Väntetiderna till en operation är bland de kortaste i landet. Antalet operationer på sjukhusen i Gävleborgs län har ökat från ungefär 22.000 om året till 25.000. Det mesta av ökningen står verksamheterna själva för genom en allt effektivare vårdplanering. En del av den ökade produktionen har genomförts av andra vårdgivare eller inhyrd personal som stöttat verksamheterna. Ett ökat samarbete mellan länets fyra sjukhus som utför planerade operationer har också bidragit.
Hälso- och sjukvården utvecklas hela tiden och håller idag hög kvalitet i kompetens, läkemedel och teknik.
– Framtiden är ljus i och med att de medicinska möjligheterna att hjälpa människor ökar, säger Svante Lönnbark.