Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

KPMG har en central roll i Blekinges utveckling

Globala KPMG är ett expansivt kunskapshus med lokal förankring. Genom att finnas där kunderna finns tar KPMG ett steg längre som helhetsleverantör, lokala revisorer och konsulter känner till det lokala näringslivet och är väl insatta i det omgivande företagsklimatet.

Konsultbyrån Universum har nyligen listat de 50 mest attraktiva arbetsgivarna genom att be ekonomi- och ingenjörstudenter identifiera ideala arbetsgivare. KPMG hamnade på andra plats 2010 bland ekonomistudenter, en uppgradering med sex platser från fjolårets mätning.
Framgångarna har möjliggjorts tack vare gedigen kompetens och stort engagemang bland medarbetarna, deras strävan gör KPMG till en eftertraktad partner för företag inom alla branscher.
På KPMG har man resurser för att serva den stora organisationen med flera hundra anställda, men samtidigt kan man även ta hand om den mindre aktören. De båda aktörernas behov skiftar oerhört, KPMG:s styrka är flexibiliteten där tjänsteutbudet anpassas för att passa den enskilde kunden.

Professionell företagsrådgivare
KPMG i Karlshamn spelar en nyckelroll i Blekingeregionens fortsatta utveckling. KPMG har även lokala kontor i Karlskrona, Oskarshamn och Olofström. Verksamheterna kompletterar varandra och man erbjuder ett brett spektrum av tjänster där allt från revision och redovisning till verksamhetsutveckling och företagstransaktioner täcks in.
– Vi är en professionell företagsrådgivare med goda kunskaper om våra företag här i regionen, poängterar Bengt Månsson, auktoriserad revisor och kontorschef i Karlshamn. Vi strävar alltid efter att ge bästa tänkbara service och nära kundrelationer genomsyrar vår verksamhet fullt ut.

Vikten av personlig kontakt
KPMG firade 85 år i Sverige 2008, och man upplevde då ett lyft inom hela den svenska organisationen. Trots att revision är ett konkurrensutsatt verksamhetsområde växer KPMG i Blekinge – man har helt enkelt den kompetens och erfarenhet som kunderna eftertraktar och i de flesta fall även kräver idag.
Av KPMG:s ca 25 000 revisionskunder är dryga 90 procent små- och medelstora bolag. Målgruppen kräver en väl anpassad service där KPMG i ett tidigt skede bidrar med kunskap och identifierar risker.
– För de mindre bolagen är en personlig kontakt ovärderlig, att kunna få tag på sin rådgivare direkt är helt avgörande. Vi är elva medarbetare här i Karlshamn som strävar efter att stötta framförallt små- och medelstora företag. Framöver kan expansion av vårt befintliga kontor bli aktuellt i takt med en ökande efterfrågan, konstaterar Månsson som avslutning.