Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

KPMG hjälper företagare att ta riktigt bra beslut

KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag som erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Med en stark lokal förankring på ett 60-tal orter arbetar KPMG nära kunderna med god lokalkännedom och kunskap om vad som efterfrågas på respektive ort. På det Småländska höglandet finns KPMG representerade i Sävsjö, Eksjö, Vetlanda, Arneby och Nässjö med sammataget ett 20-tal medarbetare. Tillsammans erbjuder kontoren KPMG:s heltäckande tjänsteutbud med allt från löpande redovisning till revision, skatt och finansiell rådgivning.

Det som idag är KPMG:s svenska del har sitt ursprung i Bohlins Revisionsbyrå som bildades 1923 av Lars-Thure Bohlin. Därmed firar koncernen 90-årsjubileum i Sverige nästa år. Med 138 000 specialister i 150 länder är KPMG ett av världens ledande kunskapsföretag med erfarenhet, kompetens och resurser för att ta hand om alla typer av uppdrag som förekommer inom området ekonomisk redovisning, revision, skatt och finansiell rådgivning.

Behovet av revision är oförändrat trots ny lagstiftning
KPMG:s styrka är flexibiliteten där tjänsteutbudet anpassas efter varje enskild kund, oavsett storlek och bransch. I Sverige har KPMG ca 25 000 revisionskunder varav dryga 90 procent är små- och medelstora bolag. Målgruppen kräver en väl anpassad service där KPMG i ett tidigt skede bidrar med kunskap och identifierar risker som leder till bra beslutsunderlag för verksamhetsutveckling.
Nu har det kommit en ny lag som säger att bolag som omsätter mindre än tre miljoner kronor själva kan bestämma om de vill anlita en revisor eller inte. Revisionens främsta uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska situation till marknaden samt till ägarna. Att välja bort revisionen bara för att lagen tillåter det är synd eftersom alla företag behöver en revision för att skapa långsiktig tillväxt och en bra utveckling.
– Som företagare måste man ta bra beslut och då behövs det ett bra beslutsunderlag vilket vi hjälper företagen med. När det gäller etablerade företag som haft revisor en längre tid så är det ytterst få som väljer bort dem. De känner det som en trygghet att någon går igenom deras ekonomi och bidrar med tillförlitliga rapporter som används i beslutsprocessen, konstaterar Dag Köllerström, auktoriserad revisor och kontorschef på Höglandet.

Bra första kontakt för nya företag
I Nässjö och på det Småländska höglandet satsar den lokala industrin på expansion. Regionen är känd för sin starka tillverkande industri som med nytänkande och finurlighet lyckas anpassa sig under konjunktursvängningar. KPMG växer med marknaden och har nyligen anställt revisorer och redovisningskonsulter till kontoren i Nässjö och Sävsjö.
– För företag som väljer att etablera sig i regionen kan vi erbjuda ett fullservicepaket som dels består av rådgivning kring nyetablering och lokal branschkunskap, dels kan vi organisera och strukturera redovisnings- och revisionsarbetet. Vi är en bra första kontakt när nya företag kommer hit eftersom vi har så pass bred kunskap om regionen och dessutom kan erbjuda KPMG:s kompletta serviceutbud, säger Dag Köllerström.
På KPMG finns inga standardlösningar, allt anpassas efter kundens behov. Köllerström understryker att man enbart levererar det som kunden verkligen har nytta av. KPMG servar också kommuner och kommunala bolag på Höglandet med utredningar, granskningar och revision.