Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

KPMG Karlskoga – en resurs för lokala företag i alla storlekar

KPMG är ett av Sveriges och världens ledande kunskapsföretag som lotsar företag i en allt mer komplex verklighet. I dagens moderna samhälle är de finansiella relationerna som en djungel av regleringar och bestämmelser – här bidrar KPMG med kunskap som gör det lättare för kunderna att driva sina företag, oavsett vilken bransch eller typ av verksamhet det handlar om. Kontoren i Karlskoga och Filipstad består av tio medarbetare – revisorer och redovisningskonsulter – och genom samverkan med resterande kontor i regionen har man även tillgång till marknadens vassaste skattekonsulter.

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Med en stark lokal förankring på ett 60-tal orter i Sverige arbetar KPMG nära kunderna med god lokalkännedom och kunskap om vad som efterfrågas på respektive ort. Tillsammans erbjuder kontoren i Karlskoga och Filipstad KPMGs heltäckande tjänsteutbud med allt från löpande redovisning till revision, skatt och finansiell rådgivning.

Underlättar den dagliga verksamheten
KPMGs styrka är flexibiliteten där valet av tjänster vi erbjuder anpassas efter varje enskild kund, oavsett storlek och bransch. Revision ger företag bättre kontroll över deras verksamhet och en effektivare ekonomistyrning. KPMG är nöjda först när revisionen bidrar till att utveckla kundföretagets affärer.
– Många har en bild av oss som enbart den stora koncernens revisionsbyrå, det stämmer inte med verkligheten. De mindre aktörerna utgör till antalet vår absolut största kundgrupp, upplyser Agneta Törnkvist, revisor och kontorschef i Karlskoga.
Målgruppen kräver en väl anpassad service där KPMG i ett tidigt skede bidrar med kunskap och identifierar risker som leder till bra beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Revisionens främsta uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska situation till marknaden samt till ägarna.

– Vi hjälper företag att utvecklas och underlättar för våra kunder att vara företagare. Många gånger behöver våra kunder någon att bolla idéer med, någon som förstår det enskilda företagets vardagsfrågor och som kan vara med och utveckla verksamheten. Att ha sin rådgivare och revisor nära till hands gör det helt klart lättare att driva företag, konstaterar Agneta.

Allt efter kundens önskemål
På KPMG finns inga standardlösningar, allt anpassas efter kundens behov. Törnkvist understryker att man enbart levererar det som kunden verkligen har nytta av.
– Vi kan göra punktinsatser på områden där kunden behöver extra hjälp, förklarar Agneta Törnkvist. Med våra tjänster inom Ekonomiservice sitter vi på plats ute hos kunden eller så sköter vi ekonomitjänsterna hos oss eller via internet. När vi jobbar via internet jobbar vi i samma program som kunderna, vi ser alltså samma saker. Kunden har då möjlighet att sköta vissa delar själv och vi sköter resten, det enda man behöver är en dator. En mer riktad tjänst går inte att få – och det bästa är att kunden enbart betalar för det som utförs, alltså enbart för det man använder och behöver.
KPMG:s Ekonomiservice innehåller allt från löpande redovisning och löneadministration till skatt- och momsfrågor. Dessutom tar KPMG hand om ekonomiska rapporter och bokslut, sköter verksamhetsplanering, uppföljning och analyser samt upplägg av interna rutiner.
– Vi kan även bidra med bemanning och ekonomichefstjänster efter behov, liksom budget och likviditetsplanering samt controlling, fortsätter Törnkvist.
När det gäller Ekonomiservice är portföljen med andra ord i princip lika flexibel som varje enskilt företag är unikt. KPMG satsar på kundnytta och tillförlitlighet – och det märks i antalet nöjda kunder.

KPMG globalt
Genom sitt globala nätverk är KPMG ett av världens ledande kunskapsföretag med 140 000 specialister i 146 länder.