Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kreativiteten sprudlar i Kvarnby folkhögskola

För den som vill studera i en kreativ och inspirerande miljö med bästa tänkbara förutsättningar för vidare studier eller arbete är folkhögskolan ett bra alternativ. För den som dessutom vill studera i en naturnära och rogivande miljö där individen uppmärksammas är Kvarnby folkhögskola det självklara valet.

Kvarnby folkhögskola i Malmö erbjuder liksom alla folkhögskolor möjligheten att läsa in gymnasiekompetens via allmänna linjen, men helt unikt för Kvarnby är att man även har en utbildning för serietecknare liksom en utbildning i politisk teori och praktik.

Seriekolan direktlänkad till näringslivet
Serieskolan erbjuder en konstnärlig yrkesutbildning och ingår i Kvarnby folkhögskolas utbildningsutbud. Serieskolan startades för nästan tolv år sedan, och har sedan dess utvecklats till en av Nordens ledande inom området.
– Många av landets främsta och mest etablerade serietecknare har fått sin grundläggande utbildning här, berättar rektor Henning Süssner.
Skolan är en viktig del av Seriestaden Malmö och finns i nyrenoverade lokaler i Kulturhuset Mazetti, dörr mot dörr med Seriefrämjandet och många andra serieskapande miljöer.
– Närheten till seriemediernas naturliga miljöer är i sig en framgångsfaktor. Många av våra studenter får sina seriealbum publicerade innan studietidens slut. Vi har även ett särpräglat samarbete med näringslivet där ett flertal aktörer visar intresse genom att skicka förfrågningar på specialprojekt. Våra studenter har bl.a. tagit fram informationsmaterial kring klimatfrågor baserat på serieteckning.

Folkhögskolans utmaning
Folkhögskolorna fyller en viktig funktion i samhällsutvecklingen genom att erbjuda unika möjligheter för människor att lyfta sin kompetens. Studietakten är anpassad efter individens behov, men samtidigt presenteras utmaningar i form av projekt och grupparbeten. Människor får helt enkelt möjlighet att nå sin fulla potential.
Atmosfären på Kvarnby folkhögskola är unik, här blandas studenter från alla tänkbara bakgrunder och med olika intressen. Genom att uppmuntra mångfalden lägger man också grunden för samverkan.
En utmaning för folkhögskolorna i stort är att behovet av utbildning är större än utbudet, det ligger i folkhögskolornas ambition att kunna ta emot alla som är i behov av utbildning, men platserna räcker inte alltid till. Flera av utbildningarna vid Kvarnby folkhögskola är översökta, Henning Süssner framhäver att man gärna skulle vilja utöka kapaciteten för att kunna ta emot fler studenter.

Studenter vid Kvarnby lyckas
Folkhögskolorna i Skåne har tillsammans med högskolorna och universiteten i regionen gjort en undersökning om hur väl studenter vid folkhögskolan lyckas.
– Av undersökningen framgår det bl.a. att många som studerar vid folkhögskolan går vidare till högre studier. Långtidsarbetslösa som läst upp sina betyg här fick i stor utsträckning arbete inom ett år, vi talar om så höga siffror som 50 procent, säger Henning Süssner med eftertryck.
Henning tror att en stor del av framgångarna möjliggjorts tack vare folkhögskolans syn på människors potential och färdigheter, den kreativa miljön och att man har tillgång till stödpersonal som exempelvis psykologer och kuratorer.
I samband med utbildningsväsendets stora omdaning 2011 kommer det även att vara möjligt att läsa Svenska för invandrare (Sfi) vid Kvarnby folkhögskola, något som Henning Süssner tror kommer att öka möjligheterna för många att tillgodogöra sig grundläggande kompetens för att på sikt nå ut till arbetsmarknaden.