Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Krösamos, småländska isterband och ostkaka!

Se där några av de mer udda ting Smålands Turism AB vill locka besökare med. Men de främsta argumenten för att locka fler turister är nog andra ting, som möjligheten till friluftsliv och olika evenemang.

Turistnäringen är en växande sektor och inte minst märks det i Småland. Smålands Turism AB har tagit fasta på det . Organisationen, som har sitt säte i Jönköping, ägs av
Jönköpings läns kommuner och landsting och leds av vd Lena Larsson.
Fem turisttrender
Lena Larsson tycker att man kan urskilja fem olika trender i turismen. Det första är friluftslivet, allt fler är intresserade av semester med vandring, cykling eller paddling. Kulturturism är en annan trend och här kan man nämna platser som Eksjö gamla stad och Gränna. En tredje trend är det växande intresset för agrarturism, vilket håller på att bli en ny inkomstkälla för jord- och skogsbrukare. Till sist nämner Lena Larsson intresset för hälsa och för olika måltidsupplevelser, inte minst med lokala specialiteter.

Turismen, vår nya basnäring
Lena Larsson menar att turismen är oerhört viktig för hela regionen.
-Turism är Sveriges nya basnäring, vi måste vara beredda på att investera, menar hon.
Hon påpekar också att turisterna idag har höga krav, det handlar inte bara om att vara unik, besökarna kräver också kvalité. Infrastrukturen är viktigt, både kommunikationsmässigt och då det gäller vägar, leder, skyltning, information och så vidare.

Charterresor till Småland
Under de kommande årens satsar Smålands Turism AB på att utveckla ett konkurrenskraftigt utbud året om, samt möjlighet att boka kompletta resor, med mat, boende och upplevelser via nätet.
Dessutom ska man skapa bra kostnadseffektiva säljkanaler för att underlätta för regionens många företag som vill dra nytta av de intressanta konkurrensfördelar som turismen kan innebära, till exempel i samband med affärsmöten som förläggs till Småland.
Redan idag har man kommit en god bit på väg; inchartringen till Axamo flygplats ökar kontinuerligt och i samarbete med tyska researrangörer erbjuder Smålands Turism veckoarrangemang som sträcker sig från lördag till lördag.
Förutom hos svenskar och tyskar finns också ett stort intresse för smålandsresor i Danmark och Holland.