Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

KTH Education levererar utbildning som ger mätbara resultat

KTH Education är den samlande enheten för uppdragsutbildningar mot företag och organisationer vid Kungliga tekniska högskolan. Företrädesvis handlar det om skräddarsydda utbildningar som utvecklas efter kundens behov, ur detta föds också idéer för paketlösningar som vänder sig till specifika branscher eller grupper som exempelvis mellanchefer med ett visst uppdrag.

KTH Education har för avsikt att höja kompetensen i svenska företag och organisationer genom långsiktiga samarbeten med kontinuerliga utbildningsinsatser. Till sitt förfogande har man förutom KTHs 2000 lärare och forskare ett nätverk av experter från näringslivet som är med och bidrar till ett högkvalitativt innehåll i samtliga utbildningar.

Utbildning med mätbara resultat
Telia Sonera har under flera års tid anlitat KTH Education för sitt globala nyckelprogram som kombinerar teknikorienterade kunskaper med affärsutveckling.
– Vi hjälper Telia Sonera att förbättra möjligheter för utveckling av tekniska innovationer till kommersiella projekt, förklarar Harald Sammer, avdelningschef KTH Education. Det som vi ser som mest värdefullt är att kunden kan avläsa mätbara resultat efter våra insatser, vilket för Telia Sonera innebär ett ökat antal kommersiellt gångbara innovationsprojekt sedan utbildningsprogrammet implementerats.
KTH Education bedriver också en återkommande kurs på uppdrag av AstraZeneca som omfattar vidareutbildning av medarbetare som ska hantera kvalitetssäkring av processer.

Verktyg för framgång
På KTH Education ses utbildning framförallt som ett instrument för företag att skapa bästa tänkbara förutsättningar för hög prestanda och ökad kostnadseffektivitet i den egna verksamheten. För att investeringen ska betraktas som lönsam måste utbildningen landa i nya beteenden och nya bestående sätt att arbeta, det kursdeltagarna lär sig ska också implementeras för att kunna vara till nytta.
– Utbildningsinsatser är ett verktyg som ledningen kan använda för att skapa bättre resultat. För Telia Sonera kan resultatet mätas i nya produkter som utvecklats ur innovationsprogrammet och då har man fått tillbaka investeringen flera gånger om. Vi har också levererat specialanpassade utbildningar för mellanchefer på JM Entreprenad för att öka förståelsen för olika processers betydelse för hela byggprojektet. Cheferna kan då bättre identifiera var den största lönsamheten finns i processen och hur man kan optimera flödet ytterligare, berättar Harald Sammer vidare.

Naturlig partner för internationella samarbeten
Den globala marknaden ställer höga krav på företag att anpassa sig och leverera mer till lägre pris och på kortare tid. Effektivisering är det som gäller, och naturligtvis innebär det stora förändringar i hur företag kommer att arbeta framöver. KTH Education vill följa sina kunder ut i världen och vara en naturlig partner för utveckling och anpassning till den nya marknadens dynamiska värden.
– Under 2012 kommer vi att leverera en utbildning som vi tagit fram för svenska Ericsson till ett systerbolag i Kina. Vi måste anpassa innehållet efter de kulturella normer som gäller och vi kommer därför inledningsvis att besöka det kinesiska företaget innan utbildningen påbörjas. Det handlar om ett antal intensivkurser som kan kombineras, varje kurs är på ca en vecka, upplyser Harald Sammer.
I och med detta samarbete ser man på KTH Education stora möjligheter för att utveckla liknande samarbeten med andra företag och därmed öka internationaliseringen genom hela utbildningsverksamheten.