Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

KTH etablerar unik utbildnings- och forskningsmiljö för morgondagens lärande

Under 2011 har samtliga stödfunktioner för forskning och utbildning vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) samordnats i en gemensam plattform – Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE-skolan). Det huvudsakliga syftet är att stärka alla utbildnings- och forskningsområden vid samtliga av KTH:s skolor genom att tillgängliggöra det moderna bibliotekets resurser. Man har också för avsikt att bygga upp en miljö för morgondagens lärande, bland annat med en egen tekniklärarutbildning för grundskolans högstadium.

Det moderna biblioteket ska vara en naturlig första kontaktpunkt för alla som besöker KTH och därmed fungera som en fri kunskaps- och informationskälla som öppnar för nya möjligheter. Genom att samla stödprocesser i ECE-skolan och utöka såväl den fysiska som virtuella tillgängligheten av bibliotekets resurser har KTH lagt grunden för utvecklingen av det moderna biblioteket.

Drivande roll i utvecklingen av KTH:s utbildningar
Inom ECE-skolan finns fyra integrerade avdelningar som fokuserar på de övergripande områdena bibliotekstjänster, lärande, publicering och utbildning. Morgondagens lärande syftar på ECE-skolans uppdrag att stödja och effektivisera undervisningen vid KTH:s skolor samt att ansvara för att bygga upp en förstklassig tekniklärarutbildning för grundskolans högstadium.
ECE-skolan ska aktivt delta i utvärderingen av KTH:s utbildningar och ha en drivande roll i utvecklingen av dessa, bl.a. genom att stärka kompetensen hos KTH:s lärare. Nätbaserade kurser, förbättrad tillgänglighet och sökbarhet av information och ökat kunskapsutbyte mellan discipliner är exempel på uppgifter som ECE-skolan koordinerar.

Initiativ för bättre kunskaper i matematik
Satsningen Mattecoach på nätet är ett exempel på en framgångsrik aktivitet som drivs inom ECE-skolan med noder på andra lärosäten. KTH:s studenter hjälper grundskoleelever genom att erbjuda matematikundervisning via nätet.
– Vi har presenterat initiativet för Utbildningsdepartementet som verkar vara mycket intresserade av den här typen av lösningar där teknik kopplas till nya läroformer. Det intressanta är att vi här vid KTH även kan knyta an till framstående forskning inom området nätbaserat lärande, berättar Mats Herder, skolchef för ECE-skolan och överbibliotekarie vid KTH:s bibliotek.
Vid KTH har man också utvecklat ett koncept som sålts vidare genom hela Europa, en lösning som bygger på en portal där studenter kan testa sina kunskaper i matematik i samband med att de söker in till högre utbildning. I Sverige finner man tjänsten på www.math.se.

Tekniklyftet – stärker lärarnas kompetens
Tekniklyftet är en satsning där alla tekniklärare för grund- och gymnasieskolan i Stockholmsregionen får genomgå kompetensutvecklingsprogram för att säkerställa en enhetlig teknikutbildning med likvärdig kompetens vid de olika skolorna. Inom ECE-skolan bygger man nu upp en tekniklärarutbildning med både nätbaserade kurser och kurser som ges på plats på KTH.
Intresset för teknik- och naturorienterande ämnen har varit alldeles för litet i Sverige på senare år, trots stora framsteg inom svensk industri som är bland världens mest högteknologiska. Vid ECE-skolan arbetar man dels med kompetensutveckling av lärare, men även med insatser som stöttar elever och främjar ett tidigt teknikintresse. Vetenskapens hus, som är ett samverkansprojekt med Stockholms universitet, är ett exempel, där ca 20 000 grund- och gymnasieelever årligen besöker KTH och SU och får tillgång till högskolans laboratorier och inte minst lärarnas och forskarnas kunskaper.
– Vi har för avsikt att fortsätta dessa samarbeten och utveckla nya baserat på liknande koncept. Samtidigt söker vi utveckla samarbeten för att stärka våra forskningsmiljöer inom bland annat lärande. Vi har en spännande period framför oss nu efter uppbyggnadsfasen av skolan, konstaterar Mats Herder som avslutning.