Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

KTH Industriell teknik och management levererar rätt kompetens för Sveriges utveckling

Sydafrika är troligtvis världens rikaste land med naturtillgångar som järnmalm, koppar och diamanter. Dock saknas kompetens för den viktiga vidareförädlingen av produkterna. I jämförelse: Sveriges industri hör till världens toppskikt utvecklings- och kompetensmässigt. Vi är ofta föregångare för revolutionerande industri- och teknologiinnovationer. Sverige är med andra ord ett av världens rikaste länder kompetens- och innovationsmässigt. Detta är ambitionen och framtidsvisionen för Skolan för industriell teknik och management (ITM)vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Industriell design och innovation, produkt- och produktionsutveckling, materialutveckling, samt industriell ekonomi hör till ITM:s ämnesområden. Verksamheten omfattar de ingenjörs-, teknik och ekonomivetenskaper som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, material och produktionsprocesser på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt. ITM är därför en av landets viktigaste aktörer för fortsatt tillväxt och utveckling av Sveriges industri på en global, konkurrensutsatt marknad.
Skolan har verksamhet på KTH Campus i Stockholm och KTH Södertälje. Civilingenjörs-, och masterprogrammen läses vid KTH Campus, här är även skolans forskning förlagd, på sex olika enheter. Högskoleingenjörsprogrammen läses vid KTH Södertälje.

Landets högsta söktryck
KTH har landets högsta söktryck inom flera utbildningar, varav ett stort antal faller under ITM-skolans ansvar. En trend visar att fler kvinnliga studenter söker sig till skolans program och de tekniska disciplinerna, vilket på sikt kommer att ha en mycket gynnsam effekt på näringslivet då en sund mix bidrar till ökad konkurrenskraft och utveckling. Antalet kvinnliga sökande är störst inom civilingenjörsprogrammen industriell ekonomi samt Design och produktframtagning, och på skolan hoppas man kunna locka fler kvinnliga studenter till alla skolans utbildningsprogram.

Ledande miljömässigt
ITM-skolans studenter står inför stora möjligheter. Deras kompetens efterfrågas inom många områden, från basindustrin till medicinteknik. Skolans forskarstudenter arbetar med allt från effektiv energiförbrukning och nya bränslekällor, industrial management och produktframtagning, materialteknologi samt social utveckling mot de gränser som ekosystemens stabilitet ställer.
– Vi har bland annat marknadens modernaste digitala simuleringsmodeller för industriell produktion, kommenterar skolchef Bengt Lindberg.
På ITM-skolan strävar man efter att vara ledande även miljömässigt. Studenter i projekten Eco-maraton och KTH Racing bygger bland annat egna bilar med kolfiberteknik. Syftet är att minska bränsleförbrukningen markant, projektet kommer troligtvis att leda till stora vinster för både industrin och miljön.

Levererar rätt kompetens
KTH och ITM-skolan har ett ansvar för att leverera rätt kompetens för utveckling och tillväxt inom näringslivet. KTH är även kungliga hovleverantörer till ett betydande antal stora företag, industrier och organisationer över hela Sverige, bland dem Volvo och Scania.
– Stora delar av vår kärnverksamhet bedrivs i nära samspel med näringslivet på alla nivåer. Vi har utvecklat samarbeten med de flesta stora tillverknings- och industriföretag i Sverige, och vi samverkar även med utländska företag som har verksamhet här, berättar Bengt Lindberg.

Kort om KTH
KTH grundades 1827 och är Sveriges största tekniska universitet. KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Förutom den forskning som bedrivs vid KTH:s skolor finns ett stort antal såväl nationella som lokala kompetenscentra förlagda till KTH.

Annika Gullberg
Maria Lind