Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

KTH och Skolan för kemivetenskap uppdaterar civilingenjörsprogram för att komma närmare industrin

Skolan för kemivetenskap vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) omfattar de tre institutionerna Kemi, Kemiteknik samt Fiber- och polymerteknologi, samt Ingenjörspedagogiska avdelningen. Inom skolan sker samverkan dels internt och dels med andra institutioner både vid KTH och vid andra lärosäten. KTH söker också utöka utbytet mellan samtliga institutioner och det kringliggande samhället vilket artar sig i ett flertal spännande projekt.

Skolan för kemivetenskap erbjuder bred grund- och forskarutbildning inom huvudområdena kemi, kemiteknik och fiber- och polymerteknologi. Här utbildas både civil- och högskoleingenjörer med flera intressanta fördjupningsområden som ligger nära industrin.

Dynamisk arbetsmarknad kräver multidisciplinär bakgrund
För att komma ännu närmare industrin omarbetar skolan delar av civilingenjörsprogrammet i kemi. Det ska finnas en tydligare koppling till industriell och samhällelig nytta där studieinnehållet också formas av innovation och forskning.
– Vi vill tydliggöra nyttan med studierna och kommunicera konkreta mål för framtida yrkesmöjligheter, säger Susanna Wold, som ansvarar för grundutbildningen vid Skolan för kemivetenskap.
Den dynamiska arbetsmarknaden ställer idag mycket höga krav där en multidisciplinär bakgrund eftertraktas.
– Vi ser till så att våra studenter är anställningsbara direkt efter sin utbildning och vår ambition är framförallt att fler ska söka sig till ledande befattningar ute i näringslivet eller starta upp egna företag som bygger på innovationer. Därför integrerar vi nu ekonomi och ledarskapskurser i den traditionella civilingenjörsutbildningen, samtidigt som vi förstärker med ett mer innovations- och forskningsbaserat innehåll.

Vill tydliggöra innovativt tänkande inom alla utbildningar
I nära 30 år har Stockholms stad delat ut stipendier till innovatörer som kan presentera framstående idéunderlag för nya produkter och tjänster med framtida kommersiell potential. Stipendierna är en del av Stockholms stads arbete för att främja ökat företagande i regionen.
Under 2011 utsågs Ulrica Edlund och Ann-Christine Albertsson vid Skolan för kemivetenskap till två av nio stipendiater. För att driva sin innovation vidare tilldelas Edlund och Albertsson 100 000 kronor. Idén bygger på teknologi för förnyelsebara superabsorbenter, Med denna teknologi kan råvaran för absorberande produkter utvinnas från redan befintliga industriella processer inom cellulosa- och livsmedelsindustrin, en lösning som ligger i tiden med tanke på ständigt ökande miljökrav inom industrin.
– Detta är ett av många exempel på framstående forskning inom vår miljö, vi har för avsikt att tydliggöra innovativt tänkande genom alla våra utbildningar, tillägger Susanna Wold.

Framtid – Greenhouse Labs ökar intresset för kemiutbildning
För att ytterligare öka innovationskraften och stärka entreprenörskapet inom kemiområdet har KTH och Skolan för kemivetenskap tagit initiativ till att starta Greenhouse Labs. En helt ny laboratoriemiljö växer fram i tidigare outnyttjade men moderna lokaler på KTHs campus vid Valhallavägen. Greenhouse Labs, med Tessie Borg som föreståndare, är en resurs för företag med behov av kemilaboratorier och blir därmed också en naturlig mötesplats för akademi och näringsliv.
Visionen är att Greenhouse Labs ska utvecklas till ett nav för kommersiellt nyttiggörande av forskningsresultat inom områden där kemiteknisk kunskap är av största betydelse. Den nya forskningsmiljön ska också belysa kemins betydelse för det hållbara samhällets utveckling och därmed öka intresset för kemiutbildning i allmänhet.

För mer information besök gärna Skolan för kemivetenskaps hemsida: http://www.kth.se/che