Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Kulturturism- en lyckad satsning

Utbildningen Kulturturism har funnits vid Yrkeshögskolan i Lidköping 14 år. Det har varit en lyckad satsning. Samarbetet mellan skolan och samhällsutvecklingen fungerar bra. Museerna har blivit mer öppna och marknadsför sig på ett helt annat sätt än tidigare. Skolans samarbetspartner Högskolan på Gotland och Göteborgs Universitet har funnits med från början. Utbildningen är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning med världen som arbetsfält. Efter den tvååriga utbildningen finns mycket goda chanser till arbete inom många branscher, såväl privata som kommunala sektorn. Kursens kännetecken är entreprenörskap och ligger till grund för att kunna starta företag eller driva egna projekt. Sist i utbildningen läser studenterna en skräddarsydd utbildning i Internationell kulturturism inklusive LIA (Lärande i arbete)på Nya Zeeland . Staden Nelson har arbetat med kulturturism under flera år och ses därför som ett föredöme. Kulturturism används dessutom i stadens marknadsföring. Kulturturism står för terminsavgiften. Yrkeshögskoleutbildningen ger 500 poäng. Studenterna själva är positiva. Flexibel, utvecklande, nytänkande, personlig och bred är ord som förekommer när de beskriver utbildningen.

Kultur- och turism industrin har på senare tid blivit en allt mer viktig och uppmärksammad näring. Branschen efterfrågar mer kompetens och kreativt tänkande. Margareta Årvik startade år 1997 utbildningen KulturTurism. Det var en lyckad satsning och många företag ,kommuner och olika organisationer har uppmärksammat utbildningen. I dag samarbetar skolan med över 350 företag, myndigheter och organisationer. Samarbetet är också lyckat för eleverna som har lättare att få LIA- platser och arbete. Utbildningens syfte är att ge studenterna en bred utbildning med användbara kunskaper inom turistbranschen. Inriktningen är kultur och turism. I kursen ingår förutom turism också ledarskap och personlig utveckling. Kompetenta föreläsare från näringslivet föreläser på skolan och teori kombineras med verklighetsbaserade projekt. Vid kursens slut får studenten titeln KulturTurism Entreprenör. 85 % av studenterna får arbete eller driver eget företag sex månader efter utbildningens slut. Framgången ligger i praktiken (LIA) på 25 veckor. En tredjedel av kursen är förlagd till arbetslivet. Studenten får möjlighet att skapa viktiga kontakter inför kommande arbetsliv. Utbildningen är eftertraktad . I år hade skolan 80 sökande till 24 platser. Skolan är liten, klasserna är små och det är en bra sammanhållning mellan studenterna. Kurser som ingår i utbildningen är: Informationsteknologi, affärsengelska med inriktning på Kulturturism, marknadsföring och entreprenörskap, kulturarvet som turistisk resurs.

Entreprenörskap viktigt
Utbildningen fick en lite tveksam start berättar Margareta Årvik. Det fanns en oro för att kulturarvet skulle förstöras om det blev mer tillgängligt.- Det var helt fel. Jag ville plocka upp det ännu mer. Skolan har studenter från hela landet. En stor andel kommer från Göteborg och Stockholm. Några stannar kvar i Lidköping och gör sin praktik, andra väljer större kulturinstitutioner i Sverige eller utomlands. Varje nystartad kurs inled med en guidad tur. Tanken med det är att studenten skall lära känna miljön lite och att de ska känna sig välkomna. En stor del av utbildningen läggs på marknadsföring och entreprenörskap. Margareta Årvik betonar vikten av entreprenörskap. – Det genomsyrar hela utbildningen.

Harmonisk studiemiljö
Skolans miljö beskrivs som unik och harmonisk. Den ligger i den Stadsträdgården, några minuter från Lidköpings centrum. Studenterna har tillgång till lokalerna dygnet runt och all verksamhet äger rum i de egna lokalerna. Skolan har två arbetsplatser, datasal, soffor, tv och två fullt utrustade kök. Studenterna har stort inflytande på utbildningens utformning. Utbildningen kan på så sätt hela tiden utvecklas och motiveras.